2000-es évek

2000

Január 18-án Pokorni Zoltán oktatási miniszter kezdeményezte, hogy minden évben április 16-án az általános és középiskolákban emlékezzenek meg a holocaustról.

Március 9-én „Az Utódok reménysége” című zsidó vallási műsorban a TV1 csatornán Radnóti Zoltán rabbi mutatta be a Nagyfuvaros utcai körzet tevékenységét.

Trumá szombatján Szentgyörgyi Róbertet szólították máftirként a tórához 50-ik születésnapján.

Töcáve szombatján Fried Izidor eredeti kárpátaljai nisach szerint imádkozott elő, majd elénekelte a háftárát 80-ik születésnapja alkalmából. A gazdag kidduson héber és jiddis dalok hangzottak el.

Pészach első estjén Jakab Lászlónak z’l izraeli unokahúga énekelte a Mánistánát, majd Fried Izidor kárpátaljai niszáchjával, Horovitz László judaisztikatanár a magyar diaszpórára jellemzően folytatta Haggadát. A kommentárokat Radnóti Zoltán fűzte a szöveghez.

Peszach második napján Szabados Ferencet köszöntötték 80-ik születésnapja alkalmából.

Április 16-án a Nagyfuvaros utcai körzet elöljárói meghívták a Józsefváros 12 iskolájának növendékeit és történelem tanárait a templomba és a hitközség intézményeibe. A meghívást hat iskola fogadta el, s a két nap alatt mintegy 800-an látogattak el templomunkba. Streit Sándor elnök, Radnóti Zoltán rabbi, Pollák Jenő elöljáró ismertették a zsidó hagyományokat az érdeklődőkkel. A rendezvényen jelen volt Csécsei Béla polgármester is.

Goldberger Herman

Májusi szombaton Korn András barmicvója 40-ik évfordulóját ünnepelte. Goldberger Hermant, a körzet előimádkozóját 70-ik születésnapján köszöntötte a kile és családja. Radnóti Zoltán rabbi és Streit Sándor elnök is üdvözölték az ünnepelteket.

Chukát-Bálák szombatján volt dr. Rozner Rudolf és felesége Anna fiának, Avraham Cvi ben Ruben Chajim halevi barmicva avatása.

A Szimchát Tóra-i halvacsorán Gortvai Tibor, Gortvai Róbert és Radnóti Zoltán rabbi voltak a chátánok. Radnóti Zoltán rabbi hagyományt magyarázó beszéde és Donáth László lelkész személyes hangú megemlékezése után Cser Erzsébet énekelt. A vendégek között volt Zoltai Gusztáv, Garami László és Verő Tamás budai rabbi is.

Áldott emlékű édesapja, Steuermann Antal (Ávráhám ben Joszéf Áháron z.c.l) örökös körzeti elnök emlékére fia, Steuermann József a Jahrzeit alkalmából egy ezüst tóramutatót ajándékozott a közösségnek.

Bensőséges ünnepség keretében zajlott zsinagógánkban Vadász László elöljáró és felesége, Anci fél évszázados házassági évfordulója.

2001

Április elsején Streit Sándort választották meg a BZSH elnökének.

December 23-án a Vasárnapi Hírek című lap közölte Radnóti Zoltán rabbi hanukával kapcsolatos írását.

2002

Pészách alkalmával mintegy 170 ünneplő egyre emelkedettebb hangulatban fogyasztotta a kötelezően előírt négy pohár bort. A kivonulás történetét Radnóti Zoltán rabbi mesélte el, magyarázva és aktualizálva az ősi Haggadát. Az afikománt az első nap a kile tagjai jól őrizték, ám a második napon Fonó Robinak sikerült elcsennie.

Mester Tibor gyászjelentése

Mester Tibor (Lévi ben Cvi Árje halévi), a KISOSZ, majd a KVBSZ nagy tiszteletben és megbecsülésben álló budapesti elnöke, a Nagyfuvaros utcai közösség oszlopos tagja és helyettes elnöke hosszú, súlyos betegség után 2002. június 5-én távozott az élők sorából. Búcsúztatóján igen sokan rótták le kegyeletüket, köztük a BZSH és MAZSIHISZ vezetősége. Weisz Ferenc főkántor gyászéneke után Raj Tamás főrabbi mondott emlékbeszédet. A ravatalnál Streit Sándor, a körzet és a BZSH elnöke, a KVBSZ ügyvezető igazgatója idézték megható szavakkal az elhunyt magával ragadó egyéniségét. Gyászolták felesége, fiai, menye, unokái, öccse és családja, rokonok, barátok, valamint számos tisztelője.

Szenes Iván, Mendel Márton és Radnóti Zoltán várta szeretettel a vendégsereget a szokásos Szimchat Tóra-i halvacsorán. Mintegy 100 vendég előtt Streit Sándor elnök megnyitója után Radnóti Zoltán rabbi a Tóra és a törvények értelmezési módjairól tartott rövid előadást. A meghívott vendégek között volt Csécsei Béla polgármester, Iványi Gábor lelkész, Zoltai Gusztáv, Szenes Andrea, Schiller Péter és Neumann Tibor. A szokásoknak megfelelően megtartott bencsolás árverést Mester György vezette, áldott emlékű édesapja zcl. szokását követve.

Sáhrisz 2002-ben

2003

Zájin Ádár alkalmából Streit Sándor köszöntötte a kilét és a meghívott vendégeket: Zoltai Gusztávot, Lőwy Tamás főrabbit, Iványi Gábor lelkészt, Csécsei Béla kerületi polgármestert és Eliezer Slomovits professzort. Radnóti Zoltán rabbi beszélt zájin ádár jelentőségéről.

Április 6-án Somogyi Eszter, a zsidó iskola tanárnője és Régner Márton esküvőjén Radnóti Zoltán rabbi és Zucker Immánuel kántor végezték a szertartást.

2003. tavaszán indult újra a Nagyfuvaros utcai körzet időszakos hírlevele, az Ígéret, Radnóti Zoltán rabbi, Illés András és Mester Tamás szerkesztésében. E kiadvány már 1993-tól a Talmud Tóra Alapítvány időszakos ingyenes hírleveleként volt kedvelt. 1995-től Bíró Tamás, 1996. novemberétől Balla Zsolt szerkesztette.

Egy esztendővel Mester Tibor z.l. elvesztése után családja egy Dávid-csillagot ábrázoló kővel jelölte meg sírját. Az évfordulón a körzet elnöke emlékezett meg a társról és barátról, majd emléktáblát helyeztek el a zsinagóga falán a körzet örökös elnökhelyettesének tiszteletére.

Falus Judit és Schwarcz Péter

Augusztus 19-én Falus Judit és a debreceni Schwarcz Péter esküvői szertartását Radnóti Zoltán rabbi vezette, a kántori teendőket a menyasszony nagybátyja Kálmán Tamás látta el mintegy négyszáz résztvevő előtt.

dr. Pollák Jennő

Október 10-én kísértük minden élők utolsó útjára dr. Pollák Jenő Jákov ben Menáchem (1941-2003) jogászt, a BZSH elöljáróját, MAZSÖK kurátorát, címzetes egyetemi docenst. 13 esztendősen szülők nélkül maradt. Bár micvája óta vett részt a Nagyfuvaros utcai zsinagóga életében, ahol felnőttként körzeti elöljáró, az oktatói és kulturális munka felelőse volt. Az általános iskoláit az egykori Zsidó Tanítóképző Gyakorló Iskolájában- ez ma az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem épülete – kezdte el. A Kölcsey Gimnáziumban érettségizett 1959-ben. 1969-től jogi munkakörben dolgozott. 1997-ben az OR-ZSE vezetése felkérte, hogy tanítson a Neveléstudományi- és Szociális Munka Tanszéken állam- és jogtudományi alapismereteket, valamint munka- és szociális jogot. 4 évig a budapesti közgyűlésben és a nyolcadik kerületi önkormányzatban is tevékenykedett (Radnóti Zoltán rabbi búcsúztatójából).

Hanuka alkalmával Weisz Ferenc kántor vezetésével a talmud-tórás gyermekek Gál Dani segítségével elsajátított dalokkal készültek és szüleik és a törzsközösség részvételével gyújtották meg az első gyertyát. Radnóti Zoltán rabbi és Streit Sándor elnök csokoládéval, Neumann Tibor színes ajándékokkal kedveskedett. A második gyertya meggyújtásakor közös vacsora volt Neumann Tibor és Zilber József támogatásával. Neumann Márta és barátai által készített sólet volt a fő fogás. Ünnepméltatót Slomovits professzor tartott.  Az est végén Cser Erzsébet, Kartal Zauzsa és Czebe Iván énekeltek a közösségnek.

2004

Ádár 1. előtti szombaton avatta fel Radnóti Zoltán, a közösség rabbija Goldberger Hermanné Lebovics Gyöngyi 15. jórcájtja alkalmára készített párojcheszt, melyet férje Goldberger Herman, a templom előimádkozója és családja adományozott a közösségnek.

Goldberger család adománya “Párojchesz”

Zájin Ádár alkalmával hagyományos halvacsorát rendezett a közösség. Radnóti Zoltán rabbi és Eliezer Slomovits tanításai után Iványi Gábor lelkész és Csécsei Béla kerületi polgármester is szólt a közösséghez.

Purimkor a talmud-tórások Verő Anikó vezetésével rajzolták meg Eszter könyvének képregényváltozatát. Purim ünnepének második napján Radnóti Zoltán rabbi kezdeményezésére a Talmud Tóra oktatásban résztvevők és a Scheiber S. iskolából érkezett osztály tanulói a Megila olvasásnál egy-egy szakasz befejezésekor magyarul mondták el a történet lényegét, és az általuk festett képekkel illusztálták az elhagzottakat.

Leánygyermeke született Szilágyi Zsuzsának és Győri Miklósnak, aki az Eszter nevet kapta. A boldog nagyapa, Szilágyi Tamás a körzeti hírlevél kiadásának tevékeny támogatója volt.

Peszach félünnepének szombatján Alain Poch bár micváját ünnepelte családja és a kile. A hibátlan előadás után Radnóti Zoltán rabbi köszöntötte az ifjú felnőttet.

Május végén volt Falus Péter unokájának névadása, aki a Lea nevet kapta.

2004. tavaszától Radnóti Zoltán körzeti rabbi a Károli Gáspár téri zsinagógában folytatta hivatását.

Megtisztelte közösségünket Barta János, Stuttgart főrabbija, aki a Perekről tartott érdekfeszítő drosét, majd a kiduson szólt a hetiszakaszról.

Darvas István rabbijelölt, aki szombatonként a tóraolvasási funkciót látta el, egyik péntek este kitűnő tanítást adott. Schőner Alfréd főrabbi, az ORZSE rektora, mikor lehetősége volt, szombatköszöntő drosékat tartott zsinagógánkban.

Gervai László és Spitzer Marianne

Nyárvégén Gervai László, aki hétköznap a Nagyfuvarosban imádkozik és Hunyadi téri templomkörzet vezetője volt, Spitzer Marianneval tartotta esküvőjét a Scheiber Sándor iskola aulájában. A szertartást Domán István főrabbi és Tóth Emil főkántor vezette.

A tízparancsolat szombatján szólították a Tóra elé dr. Révai Péter fiát, Slomo ben morénu háráv Élijáhut. Radnóti Zoltán rabbi adott tanítást a vigasztalás szombatja, a tíz ige és a zsidó gyermek kapcsolatáról.

Erev sabbat suva alkalmával Streit Sándor elnök és Mester György alelnök meghívására látogatott közösségünkbe David Admon, Izrael Állam újonnan kinevezett nagykövete.

A reggeli szlichot imákon rendszerint sokan vettek részt, köztük Schőner Alfréd főrabbi, akinek tanításait áhítattal hallgatták az egybegyűltek.

Az őszi ünnepek előtt jött körzetünkbe Zucker Immanuel kántorjelölt, akit azonnal megkedveltek a kile tagjai. Az ünnepi dallamokat Weisz Ferenc főkántor a tőle megszokott színvonalon recitálta.

Régi barátként üdvözölhettük Oláh János tanár urat, aki az ünnepekkel kapcsolatos magyarázatokkal szolgált a hívők nagy megelégedésére.

Szimchat Tóra vőlegényei Szenes Iván, Schiller Péter, és Darvas István rabbijelölt voltak.Meghívott vendégünk volt a kerület polgármestere, Csécsei Béla, aki üdvözölte közösségünket. A jóízűen elfogyasztott vacsora után, körzetünk régi szokása szerint „elárvereztük” a bencsolást, amit Mester György kitűnő humorral és kiváló „eredménnyel” abszolvált.

Az 5765 (2004) évben Szimchát Tóra ünnepe után, a Böresit hetiszakasszal indult útjára az Emberbarát, a Nagyfuvaros utcai körzet hetilapja. Schőner Alfréd főrabbi hetente közölt írásaival, különösen az első évfolyamban, megalapozta a hetilap vallási tartalmát.

Egy délutáni ima keretében 91-ig születésnapján köszöntötték Gálfi Miklóst, aki “előimádkozta” a minchet.

Október 24-én templomkörzetünkben Deutsch Róbert főrabbi avatta fel bát micva ünnepség keretében Vejkey Dettit, körzetünk ifjú tagját.

Vejkey Detti
Emléktábla avatása

Október 28-án emléktábla avatásra került sor az Erdélyi utca 19 számú ház falán. A Józsefvárosi Önkormányzat a Holocaust 60. évfordulója alkalmából készíttette az emléktáblát a kerület zsidó áldozatai emlékére. Avató beszédet mondott Csécsei Béla polgármester, Hárs Gábor a terület országgyűlési képviselője. Emlékbeszédet tartott Streit Sándor, körzetünk elnöke. A mártírok emlékére Schőner Alfréd főrabbi, rektor és Zucker Immánuel kántor mondottak imát.

Novemberben vasárnaponként négy alkalommal Talmud tanítást tartott dr. Schőner Alfréd főrabbi. A tanulás minden alkalommal a Mincha és Máriv imádkozás között volt.

November 19-ei írásában Schőner Alfréd főrabbi az újholdhirdetés előtti Jom Kipur Kátán hagyományára hívta fel a figyelmet. Továbbá emlékezett és emlékeztetett a régi Nagyfuvaros nagyjairól. Arról, hogy 8-10 éves korában Reb Smilovics vezette kórusban szerepelt. A kóristák ekkor havi 3 forint fizetést is kaptak, ami elegendő volt 6 gombóc fagyira. Gerendai Bandira, a tenoristára, aki később karmester és kántor lett ugyanitt. Emlékezett az Operából kinézett, briliáns humorú Szűcs Gáborra és a basszista Waldmann Tiborra. A legragyogóbb hangú kántorra, Stern Lászlóra, akinek egyik testvére, Moshe Robi Stern, a leghíresebb élő kántor volt, unokaöccse, Péter, magyar operaénekes, Ervin, a kántor és pedagógus, Tamás, a körzeti elnök, gyönyörű hanggal és kiváló humorral. Amikor Szlicheszkor (Szlichot), a zsidó újévet megelőző vasárnap, Stern László imádkozott elő, kórus kíséretével, megtelt a Nagyfuvaros utcai zsinagóga. Kora hajnalban érkeztek szerte a városból, s talán még vidékről is a hívek, hogy hallgathassák az imát. Felejthetetlen élmény volt. Sík Ernő másodkántorként, tóraolvasóként szolgálta a közösséget, majd a Rabbiképző Talmud tanára lett.

Darvas György

Darvas György, aki a templomi szolgálatot  Grünbaum Andortól „örökölte”, és azóta is becsülettel végezte, nagyszabású, bőséges traktát adott szombat délután a Solajs Szöudajsz keretében, születésnapja alkalmából.

Gömöri János és Simon Sándor

December 8.-án rendhagyó Chanuka ünnepséget rendezett a körzet közösen az ORZSE-vel, a könnyed sport jegyében. A Mááriv ima után a résztvevők jóízűen elfogyasztották a hanukai fánkokat, és utána asztaliteniszben, biliárdban, sakkban, csocsóban, kártyajátékokban és trenderliben jeleskedtek. Az ünnepségünkön részt vettek a az ORZSE tanárai és hallgatói is.

Goldberger Ráchel Noémi

December 12-én tartották Goldberger Rachel Noémi (Golde Mirl) Bát Micva ünnepségét. Dov Lévi, a Wesselényi utcai iskola rabbija végezte az avatási szertartást. Az ünnepeltet köszöntötte Schőner Alfréd főrabbi és Herczog László, az ortodox hitközség főtitkára is.

Zucker Immánuel, dr. Schőner Alfréd, Herczog László, Streit Sándor, Dov Lévi

2005

január 21-én, Svát 11. napján ünnepelte a közösség Weisz Ferenc főkántor születésnapját. Ebből az alkalomból vendégül látta a közösséget.

Január 29-én, szombaton Solajs Szöudajsz keretében Mester György, Zsolt fia születésnapja alkalmából vendégelte meg a közösséget.

Litván Krisztián a körzetünk Izraelben tartózkodó tagja egy teljes Havdala készletet küldött gyertyákkal közösségünk részére.

Streit Sándor Stern László képével

Születésének 90. évfordulója alkalmából március 20-án Stern László Emlékkoncertet tartottak a Nagyfuvarosban Moshe Stern izraeli főkántor fellépésével. Közreműködtek Fekete László, Tóth Emil, Kálmán Tamás, Klein Ervin, Weisz Ferenc főkántorok és Zucker Immanuel kántorjelölt. Televíziós társaságok kameráinak kereszttüzében, telt ház előtt (kb. 500-600 néző) Dr. Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektora megnyitó beszédében üdvözölte a jelenlévőket. Megemlékezett zcl. Stern László, templomunk egykori főkántorának rendkívüli tudásáról, csodálatos énekhangjáról, előadó-képességéről.

Moshe Stern

Kiemelte a rokonság azon igyekezetét, ahogy készültek és megszervezték az emlékkoncert kivitelezését. Köszöntötte Mose Stern-t a volt főkántor testvérét, aki szintén kántorművész. Streit Sándor műsorvezetésével a meghívott előadók szenzációs dolgokat produkáltak, a közönség többször nyílszíni tapsban tört ki. A hangverseny zárószámát Mose Stern vezetéséve a kántorok kórusa a közönséggel együtt énekelte az Arany Jeruzsálem című számot. A rendezvény házigazdái Stern Judit és Ottó voltak.  

Streit Sándor, Tóth Emil, Neumark Zoltán, Moshe Stern, Weisz Ferenc, Zucker Immánuel, Klein Erwin

Márciusban Gervai László felújítatta és újrakereteztette zsinagógánk OMER-számláló tábláját.

Purim alkalmával a csütörtök esti Megila olvasást az OR-ZSE tanáraival és hallgatóival közösen tartottuk. A felolvasást szépszámú résztvevő jelenlétében, a Scheiber Sándor iskola két osztályának tanulói tanáraik vezetésével, figyelemre méltó purimi színielőadással tették színesebbé. Eszter könyvét Dr. Schőner Alfréd főrabbi, Darvas István rabbijelölt és DománLászló előimádkozó olvasták fel. Megila olvasás és az esti ima után diós-mákos kindlivel, Hámántáskával, üdítőkkel látta vendégül körzetünk a megjelent hittestvéreinket.

Pésach előtt ünnepelte 85-ik születésnapját Szabados Ferenc.

Az első Széder estén Horovitz László volt a házigazda, Zucker Immánuel kántorjelölt és Schmelowszky Ágoston segítettek a Haggada felolvasásában. A Má nistáno kérdéseit Vejkey Dániel és Vejkey Benjamin mondták hibátlanul. Az Áfikajmont a Vejkey gyerekek csenték el, s a visszaszolgáltatás ellenértéke gyanánt mozi jegyeket kértek.

A második estén Darvas István rabbijelölt volt a házigazda. Zucker Immánuel recitálta a kiddust. Horovitz László, Zucker Immánuel, és a rabbijelölt úr felesége segítettek a Haggada felolvasásában. A Má nistánot Darvas Dorka mondta el, majd gyönyörű énekekkel segített az édesapjának, és tette még színesebbé a széderestét. Az Áfikajmont is Darvas Dorka csente el, aki a visszaszolgáltatás fejében egy babát kért.

Pészach 7. napján, szombat délelőtt Darvas György főgondnok adta a kiddust, mivel a néhai Vadas Herman örökségét vette át, aki a templom főgabéja volt. Darvas György néhány éve tudta meg, hogy apai nagyapja 1936-ban Széderestén hunyt el.

Április 11-én Eliezer Slomowits, az OR-ZSE professzora születésnapját ünnepelte templo-munkban. Hétfőn Weisz Ferenc főkántor hívta fel a Tóra elé. Imádkozás befejeztével az ünnepelt az általa nemrég Erecből hozott süteménnyel vendégelte meg kilénk tagjait.

Május 8-án, a Mauthauseni tábor felszabadulásának 60. évfordulója alkalmából a világ számos országából, közel 20 ezren vettek részt a központi megemlékezésen. Május 6-án, körzetünk szervezésében az emlékútra 25 fős csoport indult Ausztriába. Az időjárás nem volt kegyes a résztvevőkhöz.

Kilénk tagjai a Mauthausen

Május 17-én pénteki kiddus keretében Goldberger Herman előimádkozót 75-ik születésnapja alkalmából Streit Sándor elnök és Darvas István rabbijelölt köszöntötték.

Goldberger Herman

A következő szombat délelőtt Weisz Ferenc főkántor ünnepi dallamon szólította a Tóra elé Mester Ervint 70. születésnapja alkalmából. Ebből az alkalomból Mester Tamás, az ünnepelt fia, kidduson látta vendégül a közösség jelenlévő tagjait.

Ugyanezen a napon köszöntötte Streit Sándor elnök Rónai Gábor bácsi testvérét Boros Éva nénit, aki a 88. évét töltötte be.

Május 27-én kísértük minden élő utolsó útjára Goldberger Ferenc Jenőné (Sájne bász Morthe) Salamon Magdolnát.

B’Sálách szombatján köszöntötték 50. házassági évfordulójukon köszönthettünk Neumann Lajost és nejét. „Laci és Ica” ismét örök hűséget fogadtak egymásnak. Dr. Salgó László főrabbi és Stern László főkántor színe előtt zsinagógánkban kötöttek házasságot fél évszázada. Lacit, aki ebben a hónapban ünnepelte 80. születésnapját, hagyományos énekszóval hívta fel a Tórához Weisz Ferenc főkántor. Dr. Schőner Alfréd főrabbi méltatta az „ifjú párt”, különösen arra való tekintettel, hogy Ica a feleség Auschwitzban kétszer nézett szembe a halállal. Pásztón éltek. Két fiúgyermekük és az unokák sok szeretettel vették körül a nagyszülőket.

Zucker Immánuelkántorjelölt reggeli “rendkívűl finom” Tikun-on látta vendégül a közösséget 24. születésnapja alkalmából.

Gömöri Jánost, aki néhány éve járt hozzánk és az Újpesti Szeretetotthon lakója 68. születésnapját ünnepelte a közösség szombat reggel. Zucker Immánuel „főkántor jelölt”Máfter-ként járult a Tóra elé. A Tórából is ő olvasta a ráeső részt. Darvas István rabbijelölt, majd Streit Sándor elnök köszöntötték Immánuelt.

Dr. Schőner Alfréd és Streit Sándor

Nyáron az ORZSE Rektori Tanácsa Díszoklevelet adományozott Streit Sándornak a Nagyfuvaros utcai templomban végzett munkája elismeréséért. Ekkor már több mint 1 éve rabbi nélkül működtette a zsinagógai közösséget. Az életműdíj a zsidóság érdekében kifejtett munka jutalma volt.

Július 26.-án az esti ima után összeült a körzet elöljárósága Darvas István rabbival kiegészülve. Az elöljáróság kihangsúlyozta templomunk hagyományainak és szokásainak fontosságát. Az alapvető dolgokban sikerült közös álláspontokat kialakítani.

Augusztus 28-án volt Szenes Iván felesége Kornay Mariann sírkőavatása.

Gervai László a kistemplomban található Nér tómid-ot felújította, a fém részeit kipolírozta. Talán új állapotában sem ragyogott fényesebben.

Péntek esti imádkozás után a kidduson Weisz Ferenc főkántort köszöntötte közösségünk nevében Darvas István rabbi és Streit Sándor elnök abból az alkalomból, hogy immár 10 éve kántora közösségünknek.

A Freud család, a nagyszülők, leányuk és három unokájuk kivándoroltak Izraelbe.

2005/5765. szeptember 6.-án felemelő ünnepség keretében a Dohány utcai zsinagógában avatták rabbivá Darvas Istvánt és Róna Tamást. A beiktatás alkalmából beszédet mondott dr. Schőner Alfréd rektor, Domán István főrabbi, Fröhlich Róbert főrabbi, a kántori funkciókat Tóth Emil főkántor és Fekete László főkántor látták el.

Szeptember 22-én, csütörtöki napon volt Darvas István rabbi ünnepélyes beiktatása a Nagyfuvaros utcai zsinagógában. A minche és a mááriv ima után került sor a ceremóniára.

Darvas István rabbi és Dr. Schőner Alfréd főrabbi

Kármán György zongora kíséretével kántorok énekükkel köszöntötték az új rabbit. Az ünnepélyes beiktatás befejeztével süteménnyel, gyümölccsel, üdítőkkel teli asztalok mellett folyt az ünneplés.

Darvas Isván rabbi

Darvas István (1974 -) Áriél ben Háná- élt egy ideig Izraelben, megtanulta a héber nyelvet, középiskolába járt ott, Magyarországra visszajövet a templomokat kezdte – úgymond – kóstolgatni. Elmondása szerint akkor a Kazinczyban érezte a legjobban magát. Már egy éve a rabbiképzőbe járt szociális munkás szakra, amikor el kezdte tanulni a rabbinikus tudományokat. Sokat jelentett számára Zeév Páskesz barátsága. A rabbiképzőben az utolsó éve úgy telt, hogy két zsinagógában volt tóraolvasó: az OR-ZSE-n, Schőner professzor mellett, és a Nagyfuvaros utcában.

Október 13-án szombat délelőtt a Tóránál Gémesi Róbertet köszöntöttük 20. születésnapja alkalmából. Délután Szenes Iván és Szenes Andrea látták vendégül a közösséget SolajsSzöudajsz keretében. Következő szombat este Neumann Tibor Solajs Szöudajsz-on látta vendégül a kile megjelent tagjait. A zsúfolásig megterített asztalok mellett dr. Schőner Alfréd főrabbi adott tanítást a híveknek

A Tóra Örömünnepe alkalmából a Scheiber Sándor és a Lauder Javne iskolák tanulóit és tanáraikat, valamint a kísérő szülőket láttuk vendégül. A megjelent iskolásokat a körmenetek alatt záporozó cukoreső fogadta, Darvas István rabbi ünnepélyes keretek közt áldást mondott a gyerekekre, majd Streit Sándor elnök csokoládét és játékokat osztott szét a gyerekek között.

Szombat délután Bognár Zsuzsanna Solajs Szöudajsz-on látta vendégül a közösséget, mivel a közelmúltban kapott héber nevet.

Október 26-án szerdán este az őszi nagyünnepek bezárásaként a három hósz’n, Darvas István rabbi, dr. Goldberger Tamás és Mendel Márton elöljárók halvacsorán látták vendégül a körzet tagjait. Weisz Ferenc főkántor, Goldberger Herman előimádkozó és Zucker Immánuel kántorjelölt vallási énekekkel járult hozzá az est sikeréhez. Cser Erzsébet és Czebe Iván ismert dalokat adtak elő. Mester György szokásos könnyed humorával „elárverezte” a bencsolást. Az ima befejeztével a jelenlévők közösen elénekelték a „Szól a kakas már” kezdetű dalt.

Novemberi szombaton születésnapjukon köszöntöttük Mester Tamást és Darvas Györgyöt.

Délután a Solajs Szöudajsz-on Eliezer Slomovits professzor adott érdekes és értékes tanítást.

Körzetünk tagja, templomunk állandó látogatója Gortvai Róbert elhunyt, november 27-én volt a temetése.

Körzetünk egyik szépkorú tagja Majerovits Jakabné Manci néni december elsején ünnepelte 89. születésnapját. Az ünnepelt nagy örömére eljött Kanadából lánya és veje. 

Majerovics Jakabné lányával

Horovitz László Solajs Szöudat-on halkocsonyával látta vendégül a közösséget abból az alkalomból, hogy immár 20 éve Tóra olvasó templomunkban.

Templomkörzetünk elöljárói közül Mester György, Neumann Tibor, és Streit Sándor hanuka ünnep alkalmából a szatmári zsidó közösség részére imakönyveket, hanuka gyertyákat és zsidó tárgyú könyveket adományoztak, melyeket Szerdócz Ervin kántorjelölt vitt el Szatmárnémetibe.

2006

Felújítási munkálatok kezdődtek zsinagógánkban.

Januárban Streit Sándort, a BZSH elnökét házi ünnepség keretében köszöntötték 55. születésnapján a Síp utcai székházban.

Az év első szombatján járult a Tóra elé máftirként Balázs László “Muki bácsi” 83-ik születésnapja alkalmából.

Január 23-án hétfőn Csécsei Béla Józsefváros polgármestere “Józsefváros Tiszteletbeli Díszpolgára címet, az erről szóló díszoklevelet és a kerület jelképét ábrázoló kisplasztikát adta át Streit Sándornak.

Szerb Gábor körzetünk, illetve a Talmud – Tóra részére adományozott 5 darab ötkötetes Hertz Zsidó Bibliát.

Bo szombatján Streit Sándor elnök máftirként járult a tóra elé születésnapja alkalmából.

Este a Solajs Szöudat-on Mester György alelnök látta vendégül a közösséget abból az alkalomból, hogy fia, Mester Zsolt 21. születésnapját ünnepelte.

Darvas István, Mester György, Szentgyörgyi Róbert, Mester Zsolt

Rendhagyó péntek esti ima után Streit Sándor elnök köszöntötte a születésnapját ünneplő Darvas István rabbit. Másnap Jitró szombatján Giora Sharon (SándorGyörgy) Indianapolis főkántora, aki az OR-ZSE kántorképző szakának meghívására jött Budapestre, a mi zsinagógánkat tisztelte meg jelenlétével. A kántorművészt harmadiknak hívtak fel a tórához. Darvas István rabbit hívták fel születésnapján hatodiknak a Tízparancsolat felolvasásakor.

Hagyományainknak megfelelően tartottuk meg a szokásos Zájin Ádár megemlékezést, és halvacsorát.

Zájin Ádár halvacsora résztvevői

Március elején a Tóránál Darvas István rabbi köszöntötte Streit Gábort 25-ik és Simon Sándort 53-ik születésnapjukon.

Zucker Immánuel, Darvas István (Purim Party)

Purim ünnepén is Goldberger Herman imádkozta a minchát, a maárivot Zucker Immanuel kántorjelölt, a Megilát Darvas István rabbi olvasta fel. Eszter könyvének felolvasása után a körzet vendégül látta a megjelenteket süteménnyel, itallal. A jó hangulatot Weisz Péter / Sirkán / mesteri fokon biztosította.

Az első Széder estén Horovitz Lászlónak a Hággádá felolvasásában segítséget nyújtott Schmelovszky Ágoston, aki a helyi Talmud-Tóra oktatás héber nyelv oktatója, Spitzer Brigitta, a Lauder Javne iskola nyelv-és judaisztika tanára és a körünkben „széderező” izraeli vendégeink. Az első nap Pusztai Regina adta vissza az afikomant egy babáért cserébe.

A második széder estén Darvas István rabbi segítői Zucker Immánuel, Horovitz László, Gémesi Róbert, Borsányi Schmidt Dániel, valamint a rabbiképző hallgatói voltak. Darvas Dorka fennhangon mondta a Hággádá egyes részeit és az éneklésből is kivette a részét. Az afikomannal történő tranzakcióért Darvas Dorka és Rácz Imolababát kértek váltságdíjul.

Május elején köszöntötték Korn Andrást és Neumann Tibort, aki Máftirként járult a Tóra elé születésnapja alkalmából.

Májusban Ráchel Slomovits 5 db. „Chumás”-t ajándékozott közösségünknek, fia emlékére.

Joszi Krausz (nálunk ismert nevén Litván Krisztián) Izraelből küldött 10 db. nagyon szép nyomtatású „Kol Jákov” imakönyvet, aminek címoldalára rányomtatta az ajánlást: „EMBERBARÁT TEMPLOMEGYLET RÉSZÉRE”.

Az Izraelben élő Rosenberg István kezdeményezésére emléktáblán örökítettük meg templomunknak – a holokauszt évei alatt megölt – elöljáróinak nevét. A márványtábla költségeit teljes mértékben Rosenberg úr fizette. Darvas István rabbi az avatást hozzákötötte a közelgő Savuot ünnep jelentőségéhez, kiemelve a Tora-adás és az emlékezés fontosságát. Júniusban Savuot első napján pénteken Szerb Gábor ünnepelte születésnapját. A Tóránál Darvas István rabbi, kiddus után pedig Streit Sándor elnök köszöntötték.

Solajs Szöudajsz-ot adott Szenes Iván és Andrea. Szenes Iván megemlítette, hogy édesanyja családjában öröklődött a szigorú vallási hagyományőrzés, és ő már tizenhárom éves korában tudott leinolni, de mára már csak pontozott szöveget tud olvasni.

Szentgyörgyi Ákos kiváló eredménnyel tette le záróvizsgáját, és ezzel a judaisztika tanári szak után liturgia-történetből is lediplomázott.

Gémesi Róbert, Szabados Feri bácsi unokája sikeres egyetemi vizsgáit teljesítve hétfőn személyesen is jelen volt a Minchá – Mááriv imánál.

Június 30-án tartották az OR-ZSE diplomaosztó ünnepségét a Goldmark teremben. Oklevélben részesítették azokat a kántorokat, akik évtizedek óta tevékenykedtek, közöttük Weisz Ferenc főkántort, körzetünk betegeskedő sliách ciburját. Templomunk érintett volt Zucker Immánuel révén, akinek a teljes közösség nevében gratuláltunk a kántor szak elvégzéséhez.

Ezen alkalomból így nyilatkozott az Új életnek: “A Nagyfuvarosnak már két éve vagyok kántora. Itt odafigyelnek rám. Ebben a kilében mindenki egy hatalmas egyéniség. Ezt vagy bírja az ember, vagy nem. Az esti és reggeli imákon mindig ott kell lenni. Nagyon sok emberrel vagyok közeli kapcsolatban a kile tagjai közük. Ilyen például Neumann Tibor, Vadász László, Darvas fősamesz és a Goldberger család.”

Szombat délelőtt a leinolást a New Yorkból hazalátogató Zucker Dániel végezte, aki öccse, Immánuel kántori diplomájának átadására érkezett.

Júliusi péntek esti szombatváró I-tentisztelet után Dr. Hídvégi Mátéédesapja, Hídvégi György 84. születésnapja alkalmából kidduson látta vendégül a megjelenteket.

Szombat délelőtt Darvas István rabbi először hívta a Tórához Schwarcz Pétert, és köszöntötte abból az alkalomból, hogy héber nevet kapott, és mostantól kezdve közösségünk teljes jogú tagja lett.

Ugyanezen a szombat délelőtti kidduson köszöntötte Streit Sándor elnök Spitzer Brigittát születésnapja alkalmából.

Darvas György fősámesz 54 napi kórházi kezelés után végre hazakerült!

Július végi péntek esti szombatváró Istentisztelet után Vig (Weisz) László a körzet irányában érzett tisztelete jeléül kidduson látta vendégül közösségünk jelenlévő tagjait.

Egy nyár végi szombat délelőtti istentisztelet keretében áldotta meg a Tóránál Darvas István rabbi Mester György alelnököt ötvenedik születésnapja alkalmából. Ez alkalomra eljöttek Zoltai Gusztáv, Karádi Gábor, Garami László és mások. Mester Tiborné, Ági, Mester György édesanyja már hetekkel előbb elkezdte szervezni fia templomunkban való születésnapi köszöntését.

Augusztus 20-án a szombatváró I-tentisztelet után Littner György úr születésnapját ünnepeltük. Felesége és fia bőséges kidduson látta vendégül közösségünk tagjait, ami az ünnepeltnek is meglepetésnek szántak. A kidduson jelen volt Gyuri testvére és sógornője is.

Szombat reggel az imádkozás után Darvas István rabbi Dorka lányának 6. születésnapja alkalmából adta a kiddust, összekötve édesanyja születésnapjával. A bőségesen megterített asztalok mellett köszöntötték a kis ünnepeltet. Dorka ajándékokat kapott. Részt vett az ünneplésen a rabbi úr édesapja és felesége.

Szedő Neuwirth Sándor két díszes, ezüst Tóra-koronát ajándékozott templomunknak. A szép díszekbe Gervai László belevésette az adományozó nevét. Szombat este Szedő Neuwirth Sándor Solajs Szöudajsz-on látta vendégül közösségünk tagjait abból az alkalomból, hogy szeptember 8-án 50 éves eredményes mérnöki munkássága elismeréséül „Arany Díszoklevelet” kapott a Műegyetem rektorától.

Mester Ervin a közelgő őszi nagyünnepek alkalmából egy impozáns menórát, ami a Szentélybeli menóra kicsinyített mása, ajándékozott a közösségnek.

Rajs Hasónó első napján Vadász László a délelőtti ima után kidduson látta vendégül közösségünk jelenlévő tagjait.

A képen: a koncert szervezői és a művész

Szeptember 17-én volt zsinagógánk alapításának 84. évfordulója. Ennek az eseménynek emlékére szervezte a B’nai B’rith Budapest Páholy elnöke Dr. Radó Ákos, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke dr. Sági György és a Nagyfuvaros utcai templomkörzet elnöke Streit Sándor, a jótékonysági hangversenyt. Erre az eseményre Jeffrey Siegel amerikai zongoraművészt hívták meg.

Briliáns előadásban hallhattuk Mendelssohn, Charles Alkan, Darius Milhaud, Aaron Copland, Leonard Bernstein, George Gershwin zsidó zeneszerzők műveit. A közönség lelkes tapssal hálálta meg a nem mindennapi zenei élményt. Ráadásként Gershwin Porgy és Bess c. operájából adott némi ízelítőt.

Szeptember 12-én dr. Lukács István és felesége Erzsébet hászenéjét tartották Darvas István rabbi és Zucker Immanuel kántor halachukus közreműködésével.

Szimhász Tóra alkalmából Darvas István rabbi, Vadász László elöljáró és Szerb Gábor voltak a chászánok.

Október 7-én szombat délután Gervai László Solajs Szöudajsz-on látta vendégül kilénk jelenlévő tagjait, melyen megjelent felesége, édesanyja, anyósa és a család több tagja. Gervai László hétköznaponként templomunkban imádkozik, ezért törzstagnak számít nálunk. Schőner Alfréd rektor, főrabbi összegezte az elmúlt esztendő tapasztalatait, elismeréssel szólt a körzetben folyó munkáról és örömét fejezete ki Darvas György gyógyulását látva.

A Freud – Vejkey család értesítette közösségünket, hogy fiuk, Dániel bár micvója Izraelben megtörtént. Detti lányuknak még idehaza, közösségünkben volt a bát micvája.

Október 15-én a Szimchasz Tora Istentisztelet után halvacsorával búcsúztattuk az őszi nagyünnepeket. A Tóra három vőlegénye, a chászánok Darvas István rabbi, Vadász László elöljáró és Szerb Gábor voltak. Elnöki nyitóbeszéd után Schőner Alfréd főrabbi előadásából kiderült, hogy Szeged és Alaszka távolsága csupán egy (T)óra. A vacsora után Mester György, kilénk alelnöke a tőle szokott könnyedséggel és szellemességgel „elárverezte” a bencsolást, amivel nagy vidámságra adott okot. A remek hangulatú este Zucker Immánuel kántor és Cser Erzsébet énekével, majd közös énekléssel ért véget.

Tóra függöny

Prof. Eliezer Slomovits, aki magyarországi tartózkodása alatt templomunk rendszeres látogatója volt, egy hímzett takarót adományozott az előimádkozó asztalra, amit szülei és fia emlékére készíttetett Izraelben templomunk részére.

Elhunyt Glaser Jakab, “Juci” bácsi (1912-2006), aki kilénk tagja és a Teleki téri imaház elnöke volt. Temetésén Lőwy Tamás főrabbi és Zucker Immanuel kántor búcsúztatta.

Glaser “Juci” bácsi
Hollós Dávid

Vájchi szombatján bár micvája alkalmából hívták először a tórához Hollós János és Ági fiát, Dávidot, Chájim ben Jehezkielt. Dávid dróséja után megköszönte Zucker Immánuel kántor úrnak a felkészítést. Darvas István rabbi adott útravalót.

Illés András hanuka és születésnapja alkalmából tucatnyi könyvvel ajándékozta meg kilénket.

Hanuka szombatján Zilber József és felesége Éva, Solajs Szöudat-on halászlével látták vendégül a szép számmal megjelent közösséget.

2007

Január 12-én ünnepelte 61-ik házassági évfordulóját Szedő Neuwirth Sándor.

Január 14-én kísérték utolsó útjára Trattner Zita, Eszter bat Lea-t, Mester Ervin anyósát.

Egy szombat délelőtt Hajdú Mariann, a Talmud-Tóra oktatás egyik lelkes résztvevője névadása alkalmából a Rachel Chava bat Tov nevet kapta. Gervai László volt a máftír. A délutáni Solajs Szöudat-on Mariann látta vendégül közösségünk tagjait jóízű halkocsonyával.

Január 30-án elhunyt Majerovics Jakabné (Manci néni). Temetése február 1-én az ortodox temetőben volt

Februárban egy péntek este Mendel Márton és felesége Fruzsina asszony kidduson látta vendégül közösségünk jelenlévő tagjait.

Szombat délelőtt Vadász Lászlót köszöntöttük (kissé megkésve betegeskedése miatt) születésnapja alkalmából. Ezen a héten köszöntöttük Mester Tibornét, Ágit születésnapján.

Raj Tamás főrabbi leányának Ráchelnek február 28.-án volt a chászenéje a Lauder Javne iskola aulájában.

Purim reggeli Megilá Eszter felolvasásán prof. Dr. Schőner Alfrédot az OR-ZSE rektorát üdvözölhettük körzetünkben.

Megilá olvasás Darvas István

Márciusban egy hétfő reggeli imádkozás után Kellermann Itzhak tikunon látta vendégül kilénk tagjait, abból az alkalomból, hogy az elmúlt héten Szegeden volt a chászenéje.

Csütörtökön a reggeli imádkozás alkalmával Tóránál köszöntöttük születésnapja alkalmából Eliezer Slomovits professzort. Szombat délelőtt Flaskár Melinda és édesanyja névadása történt. Solajs Szöudajsz keretében ünnepeltük Horovitz László 50. születésnapját, aki bőséges szöudán látta vendégül közösségünk jelenlévő tagjait.

Littner György és felesége Stern Judit szervezésében az Operaház énekesei operahangversenyt tartottak templomunkban. A koncerttel emlékeztek Littner György édesanyjára.

Márciusban avatták fel a Vadász Lászlóné emlékére készült terítőt, amely az előimádkozói pulpitusra került. Vadász László elöljáró köszöntötte körzetünk nevében a Cahal küldötteit a Grand Hotel Hungária termében rendezett fogadáson.

Vadász Lásznóné emlékére

Pészach ünnepén Darvas István rabbi, Zucker Immánuel kántor és Goldberger Herman előimádkozó funkcionáltak

Barti Jenő, az Idősek Klubjának szorgos látogatója április 7-én, 88 éves korában elhunyt.

Andrássy Béla gondnok és felesége Katalin asszony egy Mizrách-táblát adományozott közösségünknek, abból az apropóból, hogy Katika egészségi állapota jelentősen javult. 

Májusi szombat délelőtt Koltai Istvánné Müller Ilona adta a kiddust, leánya eljegyzése és a nemrég született ikerunokák örömére. A kidduson részt vett a család több tagja is.

Következő szombat délelőtt Neumann Tibor olvasta fel a Háftárát születésnapja alkalmából. Szintén ezen a kidduson gratulált Goldberger Jenőnek Streit Sándor elnök, abból az alkalomból, hogy fia megszerezte az USA-ban a jogi pályán való működéshez az engedélyt.

Darvas István rabbi a Tóra előtt köszöntötte Rónai Gábor bácsit 82. születésnapja alkalmából.

Rónai Gabi bácsi

Szombat délután Neumann Tibor Solajs Szöudat-on látta vendégül közösségünket. A szöudán jelen volt prof. Schőner Alfréd főrabbi és prof. Eliezer Slomovits is.

Savuot első napján Szerb Gábor adta a kiddust születésnapja alkalmából. Szombaton Szerb Gábort máftírnak hívták fel a Tórához, és ő olvasta fel az ünnepi Háftárát. Gábor régóta készült erre a napra, felkészülésében segítette Darvas István rabbi és Zucker Immánuel kántor is. A héber időszámítás szerint erre a napra esik a születésnapja.

Boros Imréné Éva nénit köszöntötték 90. születésnapján, aki kora és betegsége miatt nem tud eljárni templomunkba, de testvére, Gabi bácsi által szinte napi kapcsolatban voltunk vele.

Június 1-én szombat délelőtt Földiák Gábor volt a máftír 30. születésnapja alkalmából.

Péntek este Csöpi (Viola Mechler, Ausztráliából, Sydney városából) bőséges kidduson látta vendégül közösségünket, abból az alkalomból, hogy az Izraelben és Amerikában élő rokonaival itt találkozott. Az izraeli rokonok kisgyermekként itt, a templomházban élték túl ’44 – ’45 szörnyűségeit. Elmesélték az akkor átélteket. Ma mind a hárman Izraelben élnek, ahol nagy családjuk van. Csöpi meghatódva hallgatta rokonai és körzetünk elnökének szavait.

Szombat délelőtt Mester Tamás kidduson látta vendégül a megjelenteket abból az alkalomból, hogy ikerfiai betöltötték 3. életévüket.

Koncert 2007 nyara

Nyáron egy kánikulai vasárnap délután kétszázan, vagy ennél többen voltak részesei a Nagyfuvaros utcai zsinagógában rendezett kántorkoncertnek. Darvas István rabbi műsorvezetőként köszöntötte Weisz Ferenc, Kardos László, Szerdócz Ervin, Petrovics Péter, Biczó Tamás, Gara István, Vencel György, Jakal Zoltán, Zucker Immanuel kántorokat, tanárukat Székelyhidi Hajnalka operaénekesnőt és Neumark Zoltán zongoraművészt.

Júliusi péntek este Pollák György és felesége adták a kiddust, mert fiúk, és annak menyasszonya megérkeztek Magyarországra. Így találkozott össze a család, akik Amerikában élnek, újra Pesten, a mi templomunkban. Pollák úr, a „házigazda” elmesélte röviden élettörténetét, megmutatta fiának a templomot, ahol a szüleinek volt a chászenéje és az ő bár micvója. Örömét fejezte ki, hogy a család itt köszönthette együtt a szombat bejövetelét. Elmondta, hogy a fiatalok eljegyzést terveztek itt tartózkodásuk idejére, de lehet, hogy ennél több is lehet a dologból – hangzott el sokat sejtetően. Ez később be is igazolódott, csütörtökön, délután a fiatalok házasságot kötöttek Darvas István rabbi és Zucker Immánuel kántor által levezetett chászenén.

Domán László 89 évében eltávozott az élők sorából. Több mint egy éve Izraelben tartózkodott. Kívánsága szerint Jeruzsálemben helyezték örök nyugalomra.

A következő júliusi Solajs Szöusajsz-ot Gervai László adta, mivel ezen a szombaton a Pinchász hetiszakaszt olvastuk fel, és ez volt a Bár Micvó hetiszakasza.

Darvas István rabbi szabadsága alatt 1-1 alkalommal Zucker Immanuel kántor, Schwarz Péter, Borsányi Dániel és Fináli Gábor olvasták a tórát.

Július végén Mester György alelnök adta a Solajs Szöudajsz-ot. Streit Sándor elnök tanítás keretében üdvözölte Mester Zsoltot, aki külföldön dolgozik, de ezen a hétvégén hazajött és részt vett az imádkozáson. Ekkor avatták fel a Mester Zsolt által a kis templom frigyszekrényére adományozott, Bnei Brakban készíttetet szép új parojcheszt.

Mester Zsolt adománya

Péntek esti imádkozás keretében Gálfi Miklós látta el a kántori teendőket. Hagyományos stílusban, régi dallamon énekelte a Löchá Dodi-t és korát meghazudtolva recitálta az imákat is. A kidusnál elmesélte, hogy 1935-ben volt először templomunkban.

Augusztusi péntek este Földiák Gábor meglepetés kiddust adott Littner György születésnapjára. A kiddus keretében Gábor köszönetet mondott két évtizedes áldásos nevelés és kiegyensúlyozott családi háttér megteremtéséért. Kiemelte a sok szeretetet, amit kapott és kap Gyuritól és édesanyjától, Jutkától.

Szombat délelőtt Spitzer Brigitta és vőlegénye Pados Balázs adták a kiddust, mert születésnap, illetve névadás volt a családban. A jegyespár meghívta a jelenlévőket a chászenéjükre, melyet augusztus 28-án tartottak templomunkban.

Spitzer Brigitta és Pados Balázs haszenéje

Szeptember 14-én a péntek esti kiddus keretében köszöntöttük Mendel Márton elöljárót 60. születésnapja alkalmából.

Szeptember 30-án Szukkot 2. félünnepén vasárnap délután meleg ételre, lecsóra hívta meg a közösséget Darvas István rabbi. Az ételt Streit Sándor elnök felesége és a rebbecen főzték.

Szukkoti lecsó Party

Október 6-án, szombaton volt Micskei Sándor Benjamin bár micvó avatása templomunkban. A kiddust Bognár Zsuzsa adta tiszteletére. Ekkor a Solajs Szöudajsz-on látta vendégül közösségünk tagjait Bihari László, születésnapja alkalmából.

Az őszi Nagyünnepek lezárásaként lett megrendezve a hagyományos halvacsora. Gábor Ervin, Streit Sándor és Darvas István voltak a chátánok, akik vállalták a halvacsora költségeit. Vendégként vett részt Schőner Alfréd, Karádi Gábor, dr. Deutsch Zsuzsa és Iványi Gábor megbízásából Schlesinger Hanna. Az est végén “elárverezték” a bencsolást, Mester György alelnök profi és humoros vezetésével.

Október 19-én, pénteken Dr. Lukács Imre úr és felesége adták a kiddust, abból az alkalomból, hogy az előző héten volt leányuk névadója templomunkban, amin a Sarah bát Ráchel nevet kapta.

November 11-én Littner György szervezésében és vezetésével kezdte meg működését az Emberbarát klub.

Szedő-Neuwirth Sándor

November 17-én péntek este kiddust adott Szedő-Neuwirth Sándor 86-ik születésnapja alkalmából. Mióta annakidején Budapestre került, megismerkedett feleségével, azóta a Szilágyi utcában lakott, és idejárt hosszú évtizedeken keresztül imádkozni. Később a Páva utcai templomkörzet elnökeként tevékenykedett, nevéhez kötődik az új templom kialakítása és a hívek összetoborzása. Bibliai tárgyú metszeteket gyűjtött és rendszerezett, melyek lapunk hasábjain is rendszeresen megjelentek. Tóradíszt is ajándékozott templomunknak.

Szombaton köszöntöttük kilénk egyik oszlopos tagját, Ezra ben Zevulunt születésnapja alkalmából. Izraelben élő testvére Jichák, és unokaöccse, Dávid is részt vettek az imádkozáson és a gratuláción.

Chanuka első gyertyagyújtása:

Zucker Immánuel

Chanukka hatodik gyertyagyújtására műsoros programmal érkeztek a Scheiber Sándor iskola egyik osztályának tanulói szüleik és tanáraik kíséretében.

Scheiber Sándor Iskola diákjai
Nosztalgia Buli

A novemberben megalakult Emberbarát klub december 8-án nosztalgia bulit szervezett. Élőben játszott a Zmirim klezmer zenekar. Énekelt és táncolt mindenki, aki eljött. Utána trendeli, kvitli, póker és egyéb kártyacsaták voltak.

Decemberben eltávozott az élők sorából Kuruczné Glück Joli. Testvére, Glück Ábrahám eljött Erecből a temetésre, és a süve ideje alatt reggel és este együtt imádkoztunk.

December 28-án péntek este prof. Schőner Alfréd főrabbi részt vett a szombatváró imádkozáson, a kiddus keretében ő tartotta a drose-t. Tanításának témája igen érdekes volt: az Alexandriai Nagy zsinagóga története, méretei és hagyományai.

2008

Január 5-én Zucker Immanuel kántor adta a Solajs Szöudajsz-ot, abból az alkalomból, hogy hosszabb időre az USA-ba utazott, tanulmányútra. Ez alkalomból Derzsi Katalin előadta azt a dalt, melynek szövegét Czebe Iván írta, és ismerős dallamra ültette át. Zucker kántor megilletődötten hallgatta a szép éneket, amivel jó utat kívánt részére a közösség.

Elbert Mária

A Dal Szombatján Schwartz Péter olvasta a Tórából Mózes Diadalénekét hagyományos dallammal, hibátlanul. Január 27-én az Emberbarát Klub vendége volt Elbert Mária, a Fekete Doboz filmstúdió alapítója, akinek munkáiból a klub résztvevői megnézhettek egy rövid alkotást a rendszerváltásról és egy kétrészes dokumentumfilmet a leningrádi zsidók alijázásáról Budapesten keresztül. A nagysikerű vetítés után előkerültek a szokásos klubeszközök: társasjátékok, kártya, csocsó és biliárd, amelyekkel sokáig mulatták az időt a résztvevők. A klub vezetői több kg narancsot szervíroztak az asztalokra, mely influenzás időkben vitamindús ellenszer a náthára. Szervezésben és a programok levezetésében ismét remekeltek a klub vezetői, Littner György és felesége, Stern Jutka.

Februárban egy péntek este Darvas István rabbi adta a kiddust születésnapja alkalmából, majd másnap ennek megfelelően ő volt a máftir.

Flaskár Melinda és Csizmazia Raffael

Szombat délelőtt Csizmazia Raffaelt ünnepélyes keretek köz hívták fel a Tórához. A vőlegényt a hagyományoknak megfelelően cukorkával dobálták meg. Vasárnap délután Flaskár Melinda és Csizmazia Rafael tartották chászenéjüket templomunkban. Darvas István rabbi vezetésével, Fekete László főkántor és Szilágyi Gábor újpesti kántor közreműködésével zajlott a hagyományos szertartás.

Február 15-én kísérték minden élők utolsó útjára dr. Rozner Rudolf orvost, körzetünk tagját.

Zájin ádár halvacsora:

Purim

Gyermek jelmez, kereplő, kindli, hámántáska – mindez, ami a purimi Megilla-olvasás és az ünnep kellékei, itt voltak templomunkban. A csütörtök esti imádkozás keretében tartottuk az ünnepséget, melyen Darvas István rabbi olvasta fel Eszter-könyvét. A másnap reggeli Megilla-olvasáson immár hagyományosan vett részt az Or-Zse rektora prof. Schőner Alfréd főrabbi.

Márciusában templomunkban imádkozott Kövesi György. Ő alapította újra a Pesterzsébet- Csepel-Soroksár körzetet.

Áprilisban szombat délelőtt ünnepélyes keretek közt hívták a Tórához Zilber József elöljárót születésnapja alkalmából. Az imádkozás után kidduson látta vendégül közösségünk tagjait.

Szombat délelőtt névadását tartották Mester Sándor és Hajdú Eszter gyermekének, aki a Bátsevá nevet kapta. Solajs Szöudajsz-ot adott Hajdú Mariann, a délelőtt nevet kapott kisgyermek nagy-nagynénje.

Zucker Immánuel kántor hazaárkezett és megköszönte a kilének, Darvas István rabbinak, Streit Sándor elnöknek és Goldberger Herman előimádkozónak, hogy néhány hónapos továbbtanulásában támogatták, és távollétében helyettesítették. Kiemelte, hogy nagyon sok szép élménnyel gazdagodott és kiváló kántoroktól tanult.

A holokausztra való megemlékezés keretében három nap alatt több száz kerületi iskolás hallgatta figyelemmel templomunkban Darvas István rabbi, Zicker Immánuel kántor és Streit Sándor elnök előadásait.

Május 17-én temették Vadász László elöljárót. A népszerű Laci bácsit Schőner Alfréd főrabbi és Zucker Immánuel kántor búcsúztatta.

Hosszú szenvedés után eltávozott az élők sorából Reisz Tiborné, Rózsika. Férjével állandó látogatói voltak templomunknak. Darvas István rabbi és Zucker Immánuel kántor búcsúztatta.

Május 24-én péntek este köszöntötte Streit Sándor elnök születésnapjuk alkalmából Szegő Alice-t, a Nőcsoport elnök asszonyát, valamit Balázs Györgyi irodavezető asszonyt.

Szombat délelőtt születésnapja alkalmából Rozner Gergő volt a máftír.

Savuot második napján a Háftárát Steuermann József mondta el nagyon szép, hagyományos dallammal.

Júniusi szombat délelőtt Zucker Immánuel kántor olvasott fel a Tórából, és mondta el a Bár Micvó háftáráját.

Június 21-én szombat délelőtt Koltai Tibort ünnepélyes keretek közt hívták fel a Tóra elé, mivel, hogy vőlegény (chászán), és másnap, vasárnap volt az esküvője (chászenéje). A rabbi köszöntötte és cukorkákkal dobálták meg. A menyasszony (kále) Fröhlich Erika és a vőlegény adták a kiddust, melyen nagyon sokan vettek részt.

Július közepén Darvas István rabbi szabadsága idején két hétig Rozner Gergő és Scwartz Péter lejnoltak a tórából.

Az USA-ban elhunyt Bandi László, aki ifjúkorában kilénk gyermek-kórusában énekelt és 1956-ban a Józsefvárosból vándorolt ki.

Sólyom László köztársasági elnök augusztus 20-a alkalmából a miniszterelnök előterjesztésére a magyar köztársasági érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adta a zsidó tudományosságnak és oktatásnak szentelt életútjáért, valamint a történelmi egyházak közötti dialógus kialakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Dr. Schőner Alfréd egyetemi tanárnak, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektorának.

Augusztus 24-éndélelőtt Szentgyörgyi Róbert és fia Ákos, tobábbá jóbarátok, ismerősök, volt munkatársak emlékeztek a 20 éve nagyon fiatalon, 33 évesen elhunyt feleség és anya Golde bász Csárne sírjánál. Apa és fia az évforduló emlékére felújíttatta a síremlékét. Darvas István rabbi megható beszédét Klein Ervin főkántor gyászimája követte.

Feuer Simont barmicváján Darvas István rabbi áldotta meg az imádkozást követően.

Szeptember 4-én elhunyt Worthmann Jenőné.Temetését unokaöccse, Vig László szervezte.

Szeptember 12-én péntek este dr. Grósz Tamás adta a kiddust gyermeke születése alkalmából.

Szeptember 26-án dr.Kurucz Ákos kiddust adott születésnapja alkalmából.

Október 5-én Rozner Mihály és Gergő, valamint édesanyjuk adták a kiddust, abból az alkalomból, hogy sírkövet avattak az édesapa, illetve a férj, dr. Rozner Rudolf emlékére.

Október közepén elhunyt Barabás Arnold, körzetünk tagja.

Gervai László, a Hunyadi téri templomkörzet elnöke adott bőséges Solajs Szöudajsz-t Sábosz Suvó alkalmából

Október 12-én töltötte be prof. Schőner Alfréd főrabbi, az Országos Rabbiképző –Zsidó Egyetem rektora 60. életévét.

Október 22-én tartottuk templomunk dísztermében a szokásos halvacsorát.

A hanukai ünnepsorozat alatt esténként mindig más gyújtotta meg a lángokat, közöttük prof. Schőner Alfréd, rektor, főrabbi, Biczó Tamás kántor és a közösségünk több tagja is.

2009

Januári szombaton Kardos Péter és felesége Feuer Vera elhozták templomunkba fiukat, Kardos Dánielt, akinek külföldön volt a Brisz Milá-ja. Darvas István rabbi áldást kért az Ö-valótól a gyermekre magyarországi hozzátartozók és ismerősök jelenlétében.

Következő pénteken a kiddusnál Hidvégi Gyuri bácsi emlékezett a budapesti gettó felszabadulására.

Február első péntekén délben Brisz Mila szertartáson Csizmazia Raffael és Flaskár Melinda gyermekét vették fel Ábrahám szövetségét. Jelen volt Köves Slomo rabbi, a mohél az izraeli Reb Slomo Gelber, a kvater Szerb Gábor volt. A gyermek a Benjamin Hájim nevet kapta.

Szombat délelőtt ünnepélyesen Tóra elé hívták Gálfi Györgyöt születésnapja alkalmából.

Február 8-án volt a Tu Bisvat ünnepség templomunkban. Az ünnepség keretében köszöntöttünk Horovitz Ernőnét és Szentgyörgyi Róbertet születésnapjuk alkalmából.

Csütörtökön a reggeli imádkozás, szombat délelőtt a kiddus keretében születésnapján köszöntöttük dr. Marton Jenőt, akit máftírként hívtak fel a Tórához.

Következő szombaton a rabbi távolléte miatt Hunyadi Zsombor leinolt.

Fixler Ádám és nagypapája (Zilber József)

Zájin Ádár este Zilber József és felesége Éva asszony magukkal hozták unokájukat Fixler Ádámot abból az alkalomból, hogy azon a napon lett 3 éves. Rabbink a dróse után a kis Cvinek sok boldogságot és örömteli hosszú életet, míg a szüleik és nagy szüleik részére minél több örömet kívánt a gyermek nevelése során.

Kilénk tagjai, az Emberbarát klub, az Idősek klubja, a Talmud-Tóra hallgatói, valamint budapesti zsidó iskolák tanulói részvételével zajlott Purim ünnepe. A zenéről a Zmirim klezmer zenekar gondoskodott.

Március 13-én pénteken Deutsch György adta a kiddust születésnapja alkalmából, melyen jelen volt az ünnepelt testvére, dr.Deutsch Zsuzsa, a Szeretetkórház igazgató asszonya is.

Március végén a Tóránál köszöntöttük Eliezer Slomovits professzort, az ORZSE vendégtanárát születésnapja alkalmából.

Napszentelés. Pesach előtt a zsidó időszámítás szerint most 206. alkalommal “tért vissza a természet a kezdetekhez”. A 28 évenként ismétlődő szertartás alkalmából közösségünk tagjai az utcán különleges imát (Birkát HáChámá) mondtak.

Az első szédert Horovitz László vezette le Schmelowszky Ágoston segítségével. Az afikóman körüli tevékenységek szereplői a Pál fiúk és Szünstein Danika voltak, akik könyveket és játékokat kaptak az elrejtett macesz visszaadásáért. A második este Darvas István rabbi, Zucker Immánuel kántor, Horovitz László, valamint a rabbiképző hallgatói közreműködésével zajlott. Ekkor Zsoldos Fanni csente el és adta vissza az afikómant, játékok ellenében.

Hollós Bálint

Ácháré Majsz – Ködajsim szombatján bár-micvója alkalmából hívták először a Tórához Hollós János és Ági fiát, Hollós Bálintot, Ávrohom ben Jeheszkélt. A bár-micvó ifjú a Tórára mondott áldások után a Háftórát recitálta hagyományos dallammal. Édesapja elmondta az áldást, amellyel feloldotta magát az eddigi kötelezettségek alól. Az előimádkozásból Bálint idősebbik testvére Dávid is kivette a részét.

Május 8-án pénteken Jahrzeit-je kezdetén Becker Erzsivel közösen emléktáblát avattunk néhai Vadász László elöljáró emlékére.

Savuotra Bognár Zsuzsának, Dezső Lindának, Halasi Melindának, Somkuti Verának, Nagy Gabinak és a Pál fiúknak köszönhettük, hogy templomunk virágdíszbe öltözött. Sávuot első napján a születésnapos Szerb Gábor volt a máftír és ebből az alkalomból az ünnep tiszteletére kidduson látta vendégül a jelenlévő híveket.

Június 7-énvasárnap délután tartotta chászenéjét templomunkban Kerti Róbert és Klein Judit. Darvas István rabbi vezetésével és budapesti kántorok közreműködésével zajlott a szertartás.

Klein Judit és Kerti Róbert a huppa alatt

Vendégeink voltak Pollák György és felesége, Orbán Ferenc továbbá, Steven Geigeraz USA-ból, Joszi Ben Nun Izraelből, Iványi Gábor lelkész. 

Eltávozott az élők sorából Szende Éva, templomunk rendszeres látogatója.

Radnai Tamás felhívták a Tórához és cukorkával is megdobálták auf ruf-ja alkalmából. Halmos Gábor és családja adta a kiddust, mert leánya választottjának, Gyulai Dávidnak az auf-rufját tartották. Kiddusnál a rabbi és az örömapák is köszöntötték a házasságra készülőket.

Farnadi J. Micha negyedik gyermekének a brisz milóján körzetünk több tagja is részt vett. Másnap reggel idejött imádkozni hozzánk, süteményt hozott a szöudából.

Halpert Sándor és Klein Miklós komoly mennyiségű halkonzervvel járultak hozzá a minden héten megtartandó Solajs Szöudajsz-hoz.

Ékev szombatján Schwartz Péter olvasta a Tórát. Augusztus 23-án Szalczer Gyula és Balázs Györgyi vasárnap délután tartották chászenéjüket templomunkban. A szertartást Darvas István rabbi vezette, a kántori teendőket Vencel György kántor látta el.

Goldberger Dániel Márton

Ki Szóvaj szombatján Goldberger Dániel Márton, Ávrohom Herzke ben Joszef Mayert bármicvója alkalmából ünnepelte a közösség és a vendégsereg. Az ifjút nagyapja, Goldberger Herman előimadkozó és Zucker Immánuel kántor készítette fel az eseményre és Darvas István rabbi avatta.

Vasárnap délután tartotta chászenéjét Streit Péter és Szórádi Judit. A szokásos Hét áldást Zoltai Gusztáv, prof. Schőner Alfréd, Herczog László, Deutsch László főrabbi, Goldberger Herman előimádkozó, Farnadi Micha szajfer, valamint Zucker Immánuel kántor mondták. Darvas István rabbi áldotta meg az ifjú párt.

Szedő Neuwirth Sándor úr eltávozott az élők sorából. Löváje-je még az ünnepek előtt megtörtént.

Decemberi péntek este Asztalos Károly rabbijelölt mondott drose-t. Szombat délelőtt Hunyadi Zsombor lejnolt a tórából.

Vasárnapi gyertyagyújtás alkalmából ünnepséget rendezett a körzet. Streit Éva, az elnökünk felesége, Judit menye és Gabi fiának menyasszonya, Vera remek és kellő mennyiségű fánkot készített.

Hétfőn az Idősek Klubja tartott ünnepséget Hódossy Ildikó klubvezető kiváló szervezésében. Cser Erzsébet énekelt az alkalomhoz illő dalokat, amibe a közönség is bekapcsolódott. Ildikó megemlékezett az elmúlt évben elhunyt klub-tagokról. Minden jelenlévő ajándékot kapott, majd részt vettek a délutáni imádkozáson, valamint a gyertya-gyújtáson is.