2010-es évek

2010

Vájchi szombatján Pelle Dávid bár micvóját tartottuk templomunkban. Darvas István rabbi a Tóránál köszöntötte az ifjút. A bár micvó fiatalember megköszönte Zucker Immánuel felkészítő munkáját, elnökünk köszöntötte az ifjút, majd édesapja meghatódva szólt a fiához.

Január 30-án, szombat délelőtt névadó ünnepséget tartott gyermeküknek Lajti Judit és Rubin Dávid. A kislány a Gaia nevet kapta.

Szentgyörgyi Róbert

Február 6-án szombaton 60-ik születésnapján Szentgyörgyi Róbert, templomunk régi látogatója volt a máftir, aki a hagyományoknak megfelelő dallamon olvasta fel a bármicvó háftóráját, a Jitró szakaszt

.

Raj Tamás főrabbi

Március 8-án hosszan tartó betegség után, 70 éves korában meghalt Raj Tamás (1940.02.09-2010.03.08) nyugalmazott főrabbi, vallásfilozófus és történész, tanszékvezető professzor, újságíró és könyvkiadó. A cheszpedet Kardos Péter főrabbi és az eltávozott testvére, Raj Ferenc főrabbi mondták. A kántori teendőket Fekete László főkántor látta el. Sosem fogjuk elfelejteni munkálkodását, amit Józsefvárosért és a Nagyfuvaros utcai templom felvirágozta-tásáért tett. Minden nap kétszer, a tanítások után imát mondtunk a gyászév leteltéig majre möréne ráv Chájim ben Simsajn Jajszéf emlékére.

Széder este Darvas István rabbi vezette a szertartást, Horovitz László, a rabbiképző hallgatói és mások is besegítettek a Haggada olvasásába. Az afikománnal történő akció Pál János nevéhez fűződött.

Peszách első félünnepén, csütörtök délben volt Zucker Immánuel kántor és felesége elmúlt héten született fiúgyermeke brisz milója, aki a Benjámin Máté, Simon Mátisz Johu Binjamin ben Jökusziél néven lépett Ábrahám szövetségébe. A mohel Einhorn Beri Bécsből, a kvater Bácskai Gábor volt. Darvas István rabbi, prof. Schőner Alfréd főrabbi és Streit Sándor elnök köszöntötték, hosszú, boldog, egészségben eltöltött életet kívánva nekik.

Szépírók Társasága

Április 22-én a Szépírók Társasága „A könyv utóélete” elnevezésű sorozatának részeként az Emberbarát Klubban Polgár Ernő mutatta be műveit közösségünk tagjainak Benkő Gabriella közreműködésével. Jelen volt Szabó György XIII. kerületi önkormányzati képviselő is.

Április 23-án péntek este Szabados Ferenc családja adta a kiddust Feri bácsi 90. születésnapján.

Május végétől Darvas István rabbi a Dózsa György úti körzetben, Zucker Immánuel kántor pedig a Hunyadi téri körzetben folytatta hivatását.

Június 4-én és 11-én pályázati felhívást tett közzé az Emberbarát hetilapban a Nagyfuvaros utcai körzet elöljárósága a megüresedett rabbi- és kántori állásokra. Az Új életben július 1-én jelent meg a pályázati felhívás.

Június elkövetkező három péntek estén az imádkozás keretében Dov Lévy rabbi, a Wesselényi utcai ortodox iskola vallási igazgatója tartott droset Rosenfeld Dániel kántorjelölt közreműködésével. Egyik szombat délelőtt az előimádkozásban besegített Berger György. Schwartz Péter olvasta fel a Tórából a hetiszakaszt, másik szombat délután Schőner Alfréd főrabbi adott tanítást a Sólajs Szöudajsz keretében.

Június 18-án pénteken az esti imádkozásnál a drose-t Glitzenstein Smuel rabbi mondta, a kántori teendőket Dov Lévy rabbi és Rosenfeld Dániel kántorjelölt látták el. Szombat délelőtt Asztalos Károly rabbi jelölt olvasta a Tórát.

Június 19-én érkezett egy levél: “Múlt szombaton tartottuk a legidosebb unokámnak Jared Benjaminnak a barmicvójat  Torontoban a “Village Shul” templomban, pontosan 66 évvel ez előtt, 1944-ben volt az én barmicvom a Nagyfuvaros utcai templomban. Azokban a nehéz időkben csak egy rövid összejövetelt tudtunk tartani szűk családi körben. Az unokámnak a barmicvoján azonban az I-tisztelet utan egy banket lett megtartva a shul nagytermében az összes barátok és ismerősök részvételével. Szeretettel, Thomas J. Varkony.

A következő szombat délelőtti imádkozást Glitsenstein Smuel rabbi vezette le. Asztalos Károly rabbi jelölt lejnolt a kiddusnál és a Solajs Szöudajszon is.

Június végén péntek este Schőner Alfréd főrabbi mondott dróset, a kántori funkciót Rosenfeld Dániel kántorjelölt látta el. Július elején szombat délelőtt Anatolij Klavanszky kántor imádkozta a sáchrisz és a müszef imákat, mivel pályázott a meghirdetett kántori állásra.

Glitzenstein Smuel

Glitzenstein Smuel rabbi (1981. március 18., Adar II 12.), aki 2008. szeptember elején érkezett Magyarországra feleségével és három gyermekével, 2010. júniusától vett részt a Nagyfuvaros utcai körzet életében. Augusztus 27-én jelent meg első tóramagyarázata az Emberbarát hetilapunkban. Azóta a hét minden napján reggel és este vezette a zsinagóga hitéletét. Reggelente gyakran úgy érkezett zsinagógánkba, hogy hozott magával 1-2 ismeretlen embert. Ilyenkor azt mondta: útközben találtam pár zsidót. Kedvességével és nyitottságával, zsidóságát örömmel megélt vállalásával hamar népszerűvé és kedveltté vált a fiatalok és idősek körében egyaránt.

Goldberger Herman

Hosszan tartó betegség után augusztus 9-én, Áv hó 29, hétfőn eltávozott az élők sorából a 80. évét betöltött Goldberger Herman, aki templomunk előimádkozója (sliách cibur) volt, amíg egészségi állapota engedte és rendszeresen részt vett a reggeli és délutáni imádkozásokon. Kedden Darvas István rabbi és Zucker Immánuel kántor közreműködésével temették. Templomunk közössége a sive alatt az eltávozott otthonában imádkozott.

Szeptember 13-án, hétfőn Révész Miklós, körzetünk tagja, Zilber József elöljáró apósa eltávozott az élők sorából.

Szeptember 17-én Erev jom kippurkor búcsúztatták az életének 87. évében elhunyt Szenes Iván író, dalszövegíró, zeneszerző, érdemes művészt.

Streit Sándor, Szenes Iván és leánya Andra

A szokásos szukkajszi lecsópartivtszeptember 26-án, vasárnap tartottuk a sátorban,  a Szimhasz Tajró halvacsoraszeptember 30-án, csütörtökön, közvetlen a körmenetek befejeztével volt megtartva.

Szukkoti lecsó parti

Október 8- án pénteken este avattuk Szende Éva emléktábláját, amelyet unokahúga Szórád Edit asszony készíttetett.

Október 23-án, szombaton, az imádkozást követő kidduson igen finom, házi készítésű sólet is került az asztalokra Glitsenstein Smuelrabbi felesége, Sosi asszony készítésében.

Október végén Köves Péter ezüst tálcát ajándékozott közösségünknek szülei és nagynénje emlékére.

November 1-én hívták fel a tórához Bíró Dánielt, akinek előző pénteken volt a brisz milója.

November 5-én pénteken este Fekete László, a Dohány utcai templom főkántora, a szombat reggeli imádkozáson Szilágyi Gábor, a Dohány utcai templom kántora imádkozott templomunkban. Schwartz Péter végezte szombat délelőtt a Tóra-olvasást.

Születésnapja alkalmából Tóra elé járult Mester Tamás, akit a kiddus keretében köszöntött közösségünk nevében Streit Sándor elnök.

Vájécé szombatján a máftír Darvas György fősamesz volt születésnapja alkalmából.

Bész din előtt tett sikeres vizsgát Rákócza Rihárd és Juhász Henriett. Ebből az alkalomból csütörtök reggel Rákócza urat a tóra elé hívták.

November végén és december 3-án péntek este Pásztor Rajmund első éves kántorhallgató volt az előimádkozó.

Hajvágás, Klein Miklós is levág egy tincset

December 15-én, egy szép zsidó hagyomány szerint, a 3. életévét betöltő fiúgyermek ünnepélyes hajvágására került sor templomunkban. A szertartás „főszereplője” Glitzenstein Smuel rabbi legkisebbik fia, Janki volt. Délutáni mincha és az azt követő mááriv imádkozások után az ifjú ünnepelt az édesapja segítségével elfoglalta helyét a „hajvágó” székben a Tóraszekrény előtt. Smuel rabbi elmondta fiának, hogy ezennel életének egy új szakasza kezdődik, játékok egy részének idejét a tanulás, az alef-bész és a vallási dolgok elsajátítása váltja fel. Köszöntötték Jankit és családját Baruch Oberlander és Köves Slomó rabbik, Streit Sándor BZSH és körzeti elnök. Sorra járultak a jelenlévők ollóval a kezükben Jankihoz, aki igen türelmesen viselte, hogy látványosan csökken hajának hossza. Zoltai Gusztáv MAZSIHISZ – BZSH ügyvezető igazgató, dr.Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ elnöke is levágott egy tincset a már igencsak megfogyatkozott hajból.

Néhány percre egy másik ünneplés váltotta fel a hajvágás folyamatát. Közösségünk egyik Tóráját– melynek felújításával és javításával a hét elején készült el Farnadi Jerusalmi Micha szofer–, helyeztük el a Frigyszekrényben.

Hanukai gyertyagyújtás

December 4-én a szombat bejövetele előtt, Schőner Alfréd főrabbi is jelen volt a harmadik hanuka láng gyújtásánál. A negyedik gyertya meggyújtása szombatra esett, melynek kimenetele után a kile hölgytagjai nekiálltak a fánk elkészítésének. Streitné Évike, Balázs Györgyi, Zsoldos Bea és Friedháber Tiborné ügyes és gyors kezekkel kavarták, szaggatták, sütötték a fánkokat. Somkuti Vera és Kurtzné Kovács Ági a gyerekekkel foglalatoskodtak, fánkot formáztak, gyurmából hanukiját és vallási szimbólumokat alakítottak ki, trenderlivel mulatták az időt. Benkő Gabi és Petrik Fanni versmondással szórakoztatta a közönséget, Gálfi Gyuri gitárjával kísérte dalait, melyeket sokan vele énekeltek. Egy alkalmilag összeállt kórus – melynek tagjai templomunk évtizedekkel ezelőtti talmud-tórájának tanulói voltak – hanukai dalokat adott elő, nagy sikert aratva.

December 9-én szombaton délelőtt Nógrádi Gergely kántorjelölt imádkozta a Tóra-kivételi és a Muszáf imákat, aki gyönyörű hangjával kápráztatta el a jelenlévő hívőket.

Dávid ben Zechárjá

Vajchi szombatján tartottuk Dávid ben Zechárjá Bár Micvo ünnepségét. A felnőtté avatás után Dávid édesanyja Judit és a körzet kidduson látja vendégül a résztvevőket. A kiddusnál Glitsenstein Smuel rabbi, Streit Sándor elnök és a család részéről az Érsekújvárról érkezett Messinger Tibor köszöntötte az immár felnőttként, minjenbe is beszámítható ifjút.

2011

Január 10. Várkonyi Katalin, aki rendszeresen kapja e-mailban az Emberbarátot, olvasói levelébe írta Torontóból, hogy édesapjának, Várkonyi Jánosnak január 15-én lesz a 80. születésnapja és 67 évvel ezelőtt 1944-ben, a háborús időkben ezen a napon volt itt a Nagyfuvaros utcai zsinagógában a bár micvója.

A BZSH elnöke, a Nagyfuvaros utcai zsinagóga világi vezetője, Streit Sándor 60-ik születésnapjára vendégekkel telt meg a körzet emeleti díszterme. Lőwy Tamás főrabbi, Róna Tamás és Glitzenstein Smuel rabbik, Szerdócz Ervin rabbihelyettes mellett kántorok, templomkörzetek elnökei, elöljárók, a hitközség vezetői és dolgozói, családtagok, rokonok, barátok, ismerősök jöttek el a meglepetés-rendezvényre, hogy jókívánságaikkal halmozzák el a születésnapost. Mester György körzeti alelnök és gyermekkori jó barát adta át a közösség ajándékát és köszöntötte az ünnepeltet. Streit Gábor meleg szavakkal gratulált édesapjának.

Január végi péntek esti kiddusnál az elnök emlékezett arra, hogy Strausz Éva szüleinek 71 évvel ezelőtt ekkor volt a chászenéje.

Szombat délelőtt Dr. Marton Jenő tartotta a születésnapját, hibátlanul olvasta fel a bár micvó haftóráját. Kiddust adott, melyen részt vett felesége, lánya és unokája is.

Szombati Solajs Szöudajsz keretében köszöntöttük Mester Zsoltot születésnapján.

Következő hétfőn volt a születésnapja Cser Erzsébetnek és Gálfi Györgynek.

Február 9-én Streit Sándornak 60. születésnapja alkalmából az ORZSE Rektori Tanácsa Pro Universitate díjat adományozott. Eliezer Slomovits elmondta, hogy szerinte Streit Sándor úgy ismeri a judaisztikát, hogy bármikor képes a rabbit is helyettesíteni.

Mispátim szombatján a délelőtti imádkozás után Smuel Glitsenstein rabbi és felesége Sosi rebecen sólettel látta vendégül közösségünk tagjait. Szombat délután Szalai Dávid adta a Solajs Szöudajsz-ot születésnapja alkalmából, ahol jelen volt édesanyja is.

Március 1-én került sor Streit Péter (Yaakov Joszef ben Jehuda) és neje Judit (Szime basz Slajme), gyermeke Ruben (Elchanan ben Yaakov Joszef) britjére. Ruben Streit Sándor BZSH-elnök és felesége Éva asszony első unokája. A szertartás percei alatt Ruben, Glitzenstein rabbi, Adler (Tikva) mohél, a kváter Streit Gábor voltak a „főszereplők”.  Jelen volt Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató, Schőner Alfréd, az ORZSE rektora, Deutsch Róbert, a Rabbitestület vezetője, Kardos Péter, Lőwy Tamás, Frölich Róbert és Deutsch László főrabbik, kántorok, a Szórádi család (mint örömnagyszülők),  kollégák, rokonok, barátok, ismerősök, kilénk tagjai.

A BZSH májusi tisztújító közgyűlésén Streit Sándort választották meg elnöknek.

Szombaton délelőtt a kiddus keretében köszöntöttük Goldberger Jenőt születésnapja alkalmából. Következő péntek este pedig dr. Goldberger Péter ügyvédet, aki New Yorkban él és látogatóban járt édesapja születésnapja alkalmából.

Szombaton délelőtt köszöntöttük Szalczer Gyulát születésnapján.

A Zájin Ádár-i halvacsorán Glitsenstein Smuel rabbi méltatta az ünnep jelentőségét, majd Eliezer Slomovits professzor adott tanítást.

Purimkor mindhárom alkalommal a rabbi olvasta fel a Megillát, a harmadszori olvasás kapcsolódott Glitsenstein Smuel rabbi 30. születésnapjának ünnepléséhez. Szentgyörgyi Róbert dedikált könyvével kedveskedett a rabbinak. A gratulációk, ajándékok átadása után „spontán” énekkar állt össze, Glitsenstein, Zucker, Jakal trió fergeteges énekszámot adott elő a „Három tenor”stílusában, Pásztor Rajmund zongorakíséretével. Meni, a rabbi 5 éves kisfia kedves énekével varázsolta el a hallgatóságot. Gálfi György gitározva születésnapi köszöntőt énekelt, melybe a jelenlévők is bekapcsolódtak, majd egy humoros Romhányi verssel szórakoztatta az ünneplőket. Pásztor Rajmund a „Szól a kakas már” című dalt énekelte, szintén a jelenlévők aktív részvételével. A továbbiakban a születésnapját ünneplő rabbi és Zucker Immánuel énekelt és énekeltette meg az erre igen fogékony közönséget Rajmund zenei kísérete mellett. A finom ételeket a rabbi és felesége Soshanna rebecen készítették. A süteményeket, üdítőket a körzet biztosította.

Április 3-án vasárnap tartottuk Streit Ruben Pidjon Háben szertartását. A bensőséges ceremónián rokonok, barátok és a kile tagjai előtt Müller Tamás kajhén és az apa, Streit Péter elöljáró között a szent héber és magyar szöveg szerint történt meg az újszülött kiváltása. Az ünnepélyes szertartás után Streit Sándor és felesége, Éva asszony tikunon látták vendégül az egybegyűlteket.

Körzetünk tagjának, Ezra ben Zevulunnak édesapja Izraelben eltávozott.

Április 11-én, vasárnap volt Raj Tamás főrabbi zl. sírkő avatása. Az avatóbeszédet Kardos Péter főrabbi és az eltávozott testvére, Raj Ferenc főrabbi tartották. A kántori teendőket Fekete László főkántor látta el.

A széder-estét Glitsenstein Smuel rabbi vezette, a Hággádá olvasásában besegített Horovitz László is. A rabbi gyermekei, Meni és Dovi a Má Nistánu-t énekelték. Pészách 2. napján Tóra előtt köszöntöttük Szabados Ferencet 91. születésnapja alkalmából.

Alexander Klein az izraeli Sderotból a kis templom Tóra-olvasó asztalára díszterítőt ajándékozott néhai Goldberger Herman emlékére. Csütörtökön, Pészách félünnepén, a reggeli imádkozás keretében avattuk fel.

Május 7-én szombat délelőtt Tóra előtt köszöntöttük Rónai Gábor bácsit születésnapja alkalmából.

A Solajs Szöudajsz-on vendégünk volt Rabbi Mayer Alter Horowitz, a Jeruzsálemben székelő bostoni rebe. A jó hangulatban lezajlott szöudán tanítást adott, amit Micha Farnadi-Jerusálmi tolmácsolt közösségünk tagjainak.

Május 15-én a MAZSIHSZ tisztújító közgyűlésén elnök lett dr. Feldmájer Péter, alelnökök pedig Herczog László és Streit Sándor.

Május 22-én vasárnapi kora délután volt Streit Gábor és Somkuti Vera esküvője. A szertartást a mincha ima előzte meg. A házassági szerződést Gál Dániel és Goldberger Tamás írták alá. Schőner Alfréd főrabbi és Nógrádi Gergely kántor közreműködésével kezdődött az esküvő. Rigó Buffó Sándor hegedűszavára vezették a baldachinhoz Gábort, majd Verát kísérte be a két örömanya és hétszer körbejárták a vőlegényt. A gyűrű felhúzása után Schőner Alfréd főrabbi felolvasta a ketubát, ismertette annak tartalmát, és az iratot átadta a menyasszonynak, majd megáldotta az ifjú párt. A zsinagóga nyitott tetején közben esett egy kevés eső a chupára. A hét áldást Lőwy Tamás főrabbi, Glitzenstein Smuel rabbi, Streit Péter, Gál Dániel, Horovitz László, Feldmájer Péter és Nógrádi Gergely mondták.

Május végén péntek este a kiddus keretében köszöntöttük születésnapjukat ünneplő Szegő Licikét, Szalczerné Balázs Györgyit és Strausz Évát.

Savuot első napján Glitzenstein Smuel rabbi és felesége, Sosana rebecen a hagyományoknak megfelelően tejes ételekből készült kiduson látták vendégül kilénk tagjait.

Június 15-én szerdán reggel Schmelowszky Ágoston és Forgách Anna, Dávid nevű fiát vették fel Ábrahám szövetségét. A mohél Jehosua Adler volt. Az eseményen megjelent többek között Deutsch Róbert főrabbi és fia Péter is.

Június 17-én üdvözöltük Oláh Tamást abból az alkalomból, hogy felnőtt korában megcsináltatta a brisz milót és héber nevet kapott. Fonóné Sugár Sára, a Wesselényi utcai Alapítványi Iskola igazgatónője Svédországból ide látogató gyerekekkel jött el zsinagógánkba.

Július 22-én elhunyt Gortvai Tibor, templomunk volt elöljárója. Személyében elvesztettük templomunk legrégebbi látogatóját. A Gortvai család templomunk megalapításának részese volt, adománnyal segítették a zsinagóga építését.

Augusztus 3-án Deutsch Judit asszony, Czebe Iván édesanyja ünnepelte 80. születésnapját.

Augusztus 25-én csütörtökön délelőtt néhai Goldberger Herman, volt vezető előimádkozónk síremlékét a Kozma utcai temetőben Glitzenstein rabbi avatta.

Szeptember közepén csütörtökön a reggeli imádkozásnál templomunk vendége volt Naftali Krausz, aki könyveiből ajándékozott néhányat közösségünknek.

Szombaton a kiddus keretében köszöntöttük Zinner Jutkát születésnapja alkalmából, melyen jelen voltak férje, lánya, testvére, sógora és unokahúga is.

Szeptember 17-én szombaton Goldberger Dániel mondta a máftírt, mert ez volt a bár micvó haftarája. Ő mondta a sáchrisz imát is ebből az alkalomból.

A kiddus keretében Streit Sándor elnök megemlékezett zsinagógánk avatásának 89. évfordulójáról. Gálfi Miklós bácsi (1935-óta látogatja közösségünket), Szabados Feri bácsi (is közel az óta) és Müller Tamás emlékeikből meséltek kilénk tagjainak.

Szeptember 25-én volt Révész Róth Miklós sírkőavatása.

Október 16-án délután, Szukkajsz második félünnepén az immár szokásos lecsó-partyt

tartottuk meg. Streitné Évike, Zsoldos Bea és Friedháber Tiborné készítették el az ízletes

lecsót.

Október 20-án, a csütörtökön esti körmenetek és a gyermekek megáldása után az elnök sok tábla csokoládét osztott szét a gyerekek között. Az imádkozás befejeztével a díszteremben halvacsorát tartottuk. Smuel Glitzenstein rabbi és felesége Sosi asszony készítették a vacsorát.

Noach szombatján, a kiddusnál köszöntöttük születésnapja alkalmából Pásztor Raymund kántorjelöltet. November 8-án, kedden Eliezer Slomovits professzor a reggeli imádkozás befejeztével vendégül látta közösségünk jelenlévő tagjait unokájának a közelmúltban történt Bár micvója alkalmából. Vasárnap köszöntöttük Darvas Györgyöt születésnapja alkalmából.

Eliezer Slomovits professzor a szószékre készített terítővel ajándékozta meg templomunkat, amelyet saját szülei és felesége Rachel asszony szülei emlékére hozott Izraelből. A terítőt Toldot szombatján avattuk fel, melyen jelen volt az adományozó egyik fia is.

Vájislách szombatján délelőtt Darvas György főgondnok volt a máftír, mert ez volt a bár micvó haftórája.

December elejétől Streit Sándor látta el társadalmi munkában a Kozma utcai temető működésének felügyeletét. 2012-ben lemondott BZSH elnöki tisztségéről, hogy a Kozma utcai temető vezetését főállásban végezhesse, ez ugyanis szerinte összeférhetetlen az elnöki poszttal. Lemondása után a vezető elöljáró, Tordai Péter megbízott elnökként vezette a szervezetet a decemberben esedékes választásokig.

December 23-án kedden este ünnepélyes keretek közt a minche és a mááriv ima között Pásztor Raymond kántorjelölt meggyújtotta a hanukai ünnep első gyertyáját.

Hanukai gyertyagyújtás

2012

Január közepén vasárnap kísértük minden élők utolsó útjára Bolgár Miklósnét, aki prof. Schőner Alfréd főrabbi úr feleségének édesanyja volt. A sive alatt a főrabbi úr idejárt hozzánk imádkozni és Káddist mondani.

Január végén a szombat délelőtti kiddus meglepetése volt, hogy Sosi rebecen és Smulik Glitzenstein rabbi az általuk készített sólettel vendégelte meg közösségünk tagjait. Vasárnap temették Köves Kálmánnét, kilénk tagját.

Februárban szombaton Szentgyörgyi Róbert volt a máftír, mert ez volt a bár micvó háftárája, ekkor köszöntöttük Gálfi Györgyöt is születésnapja alkalmával.

Oberlander Menachem Mendel, aki mindössze 21 éves volt, hosszantartó betegség után eltávozott az élők sorából. Kedden a minche és a mááriv imát a gyászházban tartottuk.

Marton István hosszantartó betegség után 96 éves korában hunyt el. Zilber József elöljáró és felesége sok-sok éven keresztül látogatták és gondoskodtak róla.

Sékelek szombatján Kurcz Péter volt a máftír, mert ez volt a bár micvó háftarája. Dr. Marton Jenő születésnapját is ekkor ünnepelte a kile. Horovitz Lászlót hétfőn, Goldberger Jenőt csütörtök reggel köszöntöttük.

Gálfi Miklós 96. születésnapján

Vasárnap reggel köszöntöttük Gálfi Miklós bácsit 96. születésnapja alkalmából. Ezután a kile éneklésbe kezdett és táncra perdült az ünnepelttel együtt. A születésnap alkalmából szerda reggel az ünnepelt kiddust adott, ahol Eliezer Slomovits professzor tartott tanítást.

Február 29-én Zájin Ádár halvacsorát tartottunk.

Március 8-án az Emberbarát klub, az Idősek klubja, a Talmud-Tóra hallgatói részvételével Purim ünnepségen meglepetések, vidám műsor és kóser gyros várta a résztvevőket. Purimi délutánon ünnepeltük Glitzenstein Smuel rabbi születésnapját is. A Megilla történetét egy kivetítőn megjelenített pantomim játékon keresztül követhették a résztvevők. Gálfi György egy humoros Romhányi verssel, Cser Erzsébet énekkel szórakoztatta a közönséget. Jelen voltak Zucker Immánuel, Gervai László, Gádor György, Kurucz Ákos és Eliezer Slomovits.

Március közepén Gervai László, a Hunyadi téri körzet elnöke adta a Solajs Szöudajsz-ot, mivel hogy fiú unokája született. A brisz milót a család otthonában végeztek.

Március 22-én vendégünk volt Polgár Ernő író, az est témája a pesti zsidó humor volt. Benkő Gabriella saját gyűjtéséből vicceket és humoros történeteket olvasott fel.

A BZSH Hegedűs Gyula (Csáky) utcai körzetében március 25-én tartották a zsinagógai közösség, illetve a Zsinagóga fennállásának 100. éves jubileumi ünnepséget.

Április 6-án, péntek este az ünnepi istentisztelet után tartottuk a szokásos közösségi széder-estét közösen a Teleki téri közösséggel, Horovitz László vezetésével.

Május 18-án szombat reggeli imádkozás keretében izraeli vendégünk, Smuel Oun olvasta a Tórát, a kidduson pedig Eliezer Slomovits professzor tartott tanítást a hetiszakaszról és Lág BáOmerről.

Emlékimát mondtunk Lébi Györgyné, szül. Várkonyi Adrienne emlékére, akit Törökországban helyezték végső nyugalomra a zsidó hagyományoknak megfelelően. Az elhunyt a Talmud-Tóra Alapítványon keresztül rendszeresen támogatta a Nagyfuvaros utcai Templomközösséget.

Május 2-én péntek este Smulovics Róbert és Smulovics István adták a kiddust, abból az alkalomból, hogy szüleik és nagynénjük emlékére táblát és mécsest készíttettek zsinagógánkban, melyeket az imádkozás keretében avattunk fel. Az emléktáblák avatásán jelen volt az eltávozott két unokája és egy dédunokája.

Május 27-én, vasárnap Sávuot 1. napján, a reggeli imádkozást követően Smuel Glitzenstein rabbi és felesége, Shosi rebecen tejes-kiddust adtak. A legkisebb gyermekük a család idáig egyetlen leánya, Hani születésnapja is ezen a héten volt aktuális.

Június 1-én péntek este Kendrusz Attila, az OR-ZSE első éves hallgatója látta el templomunkban a kántori teendőket. Csütörtökön Tóra elé járult Mester Tamás és adománnyal járult hozzá templomunk fenntartásához iker fiai a 8. születésnapján. Két hétvégén péntek este és szombat délelőtt Gervai Lajos látta el zsinagógánkban a kántori teendőket.

Augusztus végén szombaton a sáchárit imát az Izraelből érkezett vendégkántor, Joel Gafni recitálta. Különösen szép imádkozást hallottunk. Rajs Hásónó első napján az ünnepi imádkozás befejeztével nagyszabású ebéd volt, melyen megemlékeztünk zsinagógánk alapításának 90 évfordulójára.

Október 8-án Szimhasz Tojre alkalmából Smuel Glitzenstein rabbi volt a chosz’n Tájre, Streit Péter elöljáró a chosz’n B’résit és Streit Gábor pedig a chosz’n Máftír. A körmenetek után szokás szerint következett a gyermekek megáldása. Az imádkozás befejeztével halvacsorát tartottuk.

Október 21-én, vasárnap volt a Kozma utcai temetőben Dr. Schőner Alfréd rektor, főrabbi anyósának, néhai Bolgár Miklósné ésnéhai Szenes Ivánsírköveinek avatása.

November elején az egyik használatban lévő Tórán kicseréltük az Éc chájim-ot (a Tóra-tekercs két farúdja, amivel a Tórát tekerjük a felolvasandó részhez), amit Izraelben készíttettünk méretre. Smuél ben Dovid Cháj snóderolta be a költségek nagy részét, a fennmaradó összeget Streit Sándor elnök egészítette ki.  Glitsenstein Smuel rabbi rendelte meg és végezte el szakszerűen az elhasználódott rudak cseréjét.

November 19-én, hétfőn, az Emberbarát klub keretében Bíró Dániel tanár előadást tartott a „Keleti zsidók a zsidóság szórványában” címmel.

Eltávozott az élők sorából Zilber Éva, aki Zilber József elöljáró testvére volt. Szerdán kísértük minden élők utolsó útjára, ahol ismerősök, barátok és a körzet sok tagja is jelen volt.

December 15-én tartottuk a hanuka ünnepséget Gerendás Péter közreműködésével.

December 21-én hétfőn délután volt Glitzenstein Sámuel rabbi és Sosi rebecen múlt héten született 5. gyermekének a brisz milója zsinagógánkban. A mohél teendőit Köves Slomó rabbi végezte el. Itt volt Izraelből a gyermek édesanyjának az édesapja és a leánytestvére, a kisbaba apai nagybátyja, aki Csernovicból jött. A gyermek a Jichák nevet kapta.

2013

Január 11.-én eltávozott az élők sorából Szegő Alice, zsinagógánk elöljárója, a helyi Nőcsoport elnökasszonya. Nagy veszteség érte kilénket, egy mindenki felé nyitott, őszinte hittestvérünket vesztettük el személyében. Szerdán kísértük minden élők utolsó útjára mindenki „Licikéjét”, körzetünk sok tagja vett részt a temetésen.

Január 26-án, szombaton, a kiddus keretében Tu BiSvát ünnepséget tartottunk, melyen Smuel Glitzenstein rabbi és felesége, Sosi rebecen sólet ebéddel vendégelte meg közösségünket.

Jitró szombatján Szentgyörgyi Róbert mondta a máftírt születésnapja alkalmából. Ekkor sólet ebéden látta vendégül közösségünk tagjait Smuel ben Dovid Cháj.

Prof. Schőner Alfréd rektor, főrabbi egy különleges havdole gyertyát hozott Izraelből kilénk részére, melyet szombat kimenetelekor már használtunk is.

Következő szombaton Smuel ben Dovid Cháj olvasta fel a hetiszakaszt a Tórából a rabbi távolléte miatt.

Sékelek szombatján Kurcz Péter úr volt a máftír, mert ez volt a bár micvó háftarája.

Február 17-én, vasárnap volt Zájin Ádár esti halvacsorával. Eliezer Slomovits professzor tartott előadást az Izraelért hősi halált halt katonákra emlékezve. Az előadás után bencsolás következett, melyet Mester György alelnök a tőle megszokott humorossággal végezte.

Szombaton köszöntöttük születésnapjuk alkalmából Dr. Marton Jenőt és Gálfi Györgyöt.

Purimkor az első Megila olvasás szombat este, a Solajs Szöudajsz után volt. A születésnapját ünneplő rabbi és Meni, a rabbi 7 éves kisfia énekeltek, táncoltak és énekeltették meg az erre igen fogékony közönséget.

Március 1-én szombaton Surányi Andor és felesége Vera asszony adták a kiddust 8. unokájuk megszületése alkalmából.

Március 7-én Streit Péter elöljáró és kisfia Ruben, valamint testvére, Streit Gábor adták a kiddust születésnapjaik alkalmából. Smuel Glitzenstein rabbi sóletet hozott a kiddusra Dovi fia születésnapja alkalmából.

Csütörtökön tartotta születésnapját Eliezer Slomovits professzor. Március 15-én Jerusálmi Michá Farnadi szajfer péntek reggel visszahozta a kijavított Tóránkat, az utolsó javítást itt, a zsinagógánkban, a kile tagjai előtt fejezte be. Este a minche ima befejeztével, ünnepélyes keretek között, énekkel, tánccal kisérve helyeztük el a Tóraszekrénybe az ismét használható kóser Tórát. A felújításhoz a szükséges anyagi fedezetet a MAZSÖK és a MAZSIHISZ pályázatain sikerült megszerezni.

Pészách első napján eltávozott az élők sorából Simon Sándor. Temetése március 29-én, pénteken volt a Kozma utcai temetőben.

Április eleji szerdán Smulovits Róbert születésnapját ünnepeltük.

Április közepén eltávozott az élők sorából Szabados Ferenc, zsinagógánk egyik legidősebb látogatója.

Szombat délelőtt a kiddusnál Eliezer Slomovits professzor Tóra-magyarázatot tartott és elköszönt közösségünktől, véglegesen visszaköltözött Izraelbe.

Sávuot alkalmával Smuel Glitzenstein rabbi és felesége Sosi rebecen tejes-kidduson látták vendégül körzetünk tagjait. Ekkor volt gyermekük Hani születésnapja is.

Május 17-én szombat délelőtt Fecher László és felesége adták a kiddust, abból az alkalomból, hogy fiú unokájuk született Londonban és már a Brisz Miló is megtörtént.

Gratuláltunk Gémesi Róbertnak sikeres felsőfokú héber nyelvvizsgájához.

Június 21-én pénteken este az imákat Jakal Zoltán kántor vezette. Június 30-án szombaton Bár micvó ünnepséget tartottunk Kardos Róbert unokájának, aki szüleivel Kanadában él. A nagyapa kívánsága volt, hogy itt tartsák a szertartást, mert neki is itt volt annak idején a bár micvója.

Júliusi szombaton délelőtt a Surányi Andor és felesége Vera asszony adták a kiddust, abból az alkalomból, hogy megszületett 9. unokájuk. Július végén Gervai László adta a Sólajs Szöudajsz-ot, unokája megszületésének alkalmából.

Augusztusban egy szombat délelőtt Dénes Gergő adta a tanítást, aki Izraelből jött családjával nyári szabadságra.

Gratuláltunk Szerb Gábornak és kedves feleségének kislányuk születése alkalmából.

Ros Hásáná 1. napján, szeptember 5-én, csütörtökön a délelőtti imádkozás után Glitzenstein Smuel rabbi és felesége Sosi rebecen ebéddel látták vendégül közösségünk tagjait.

Szeptem-ber 26-án, csütörtök este a körmenetek után történt a gyermekek megáldása. Az imádkozás befejeztével a kellemes hangulatú vacsorát vidám énekléssel fejeztünk be.

Október közepén szombaton, a Sólajs Szöudajsz keretében köszöntöttük Bíró Dánielt születésnapja alkalmából, melyen részt vett felesége is.

Vasárnap, a reggeli imádkozásnál köszöntöttük Bihari Lászlót születésnapja alkalmából.

Az őszi Nagyünnepek alatt Szilágyi Gábor, a Dohány utcai Zsinagóga főkántora többször ellátta templomunkban a kántori teendőket. Szép, erős hangjával emelte az Ünnepek méltóságát és jelentőségét.

November 13-án szerdán reggel az imádkozás után közösségünk köszöntötte Darvas György fősameszt 60. születésnapja alkalmából. A hivatalos és ünnepélyes köszöntés péntek este volt a kiddus keretében. Felesége, Cser Erzsébet asszony adta a kiddust. Az elnök adta át kilénk ajándékát és köszöntötte az ünnepeltet közösségünk nevében.

Szombaton a kiddusnál Ezra ben Zevulunt köszöntöttük 60. születésnapja alkalmából, melyre igen finom, különleges süteményeket és italt hozott. Az ünneplésen részt vett Ezra családja, akik Izraelből érkeztek.

Következő szombat délelőtt a kiddus keretében Halpert Sándor és felesége különleges alkalmat ünnepelt. Mindkettőjük édesapja 100 évvel ezelőtt született.

Zilber Éva sírkőavatása november 17-én volt a Kozma utcai temetőben.

November 27-én szerdán Horovitz Ernőné – Éva néni – eltávozott az élők sorából. Temetése csütörtökön volt a Gránátos utcai Ortodox temetőben.

November 30-án, a Hanukai gyertyagyújtás alkalmából, Éles István komikus jóvoltából vidám hangulat, jó szórakozás volt. A Hanuka-ünnepség keretében két születésnapost is köszöntöttünk. Jichák Glitsensteint, első születésnapja alkalmából, majd Czebe Ivánt.

Illés András felesége, Gabriella asszony december 4-én súlyos betegség után eltávozott az élők sorából.

December utolsó napjaiban pénteken este avattuk Szegő Alice emléktábláját, melyet az egy éve elhunyt nővérének állíttatott a testvére Szegő Mari (Bánki Péterné). A táblaavatáson részt vett Bánki Artúr is, Licike unokaöccse. 

2014 

Bo szombatján ünnepelte Streit Sándor elnök bár micvójának 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Streit család bőséges kiddust adott zsinagógánk dísztermében. A család részéről Streit Péter és Streit Tibor, az ünnepelt fia valamint testvére, a kile részéről Mester György alelnök köszöntötte.

Jitró szombatján Szentgyörgyi Róbert úr mondta a máftírt születésnapja alkalmából. Szerdán a reggeli imádkozásnál köszöntöttük Bánki Pétert születésnapja alkalmából. Következő

szombat délelőtt Dr. Marton Jenő volt a máftír, mert ez volt a bár micvó hetiszakasza.

Holokauszt Emléknap

Január 27-én, a Nemzetközi Holokauszt Emléknapján megkoszorúzták a hősök és mártírok emléktábláját a Népszínház u. 46. számú ház falán. A tábla azoknak a zsidó polgároknak, munkaszolgálatosoknak és katonáknak állít emléket, akik 1944. október 15. és 17. között fegyvert fogtak a német megszállók és nyilaskeresztes társaik ellen. A márványtábla a retorzió áldozatainak állít örök emléket.

Február első szombatján köszöntöttük születésnapja alkalmából Gálfi Györgyöt, vasárnap Ladányi Györgyöt.

Februárban Halpert Sándor és Fecher László, közösségünk tagjai, halkonzervekkel járultak hozzá a Solajs Szöudajsz-ok megtartásához. A péntek esti kiddus keretében köszöntöttük Cser Erzsébetet, hétfőn Fodor Mártát születésnapjuk alkalmából.

Gratuláltunk Bánki Artúr és Golubovics Martinának chászenéjük alkalmából.

Hétfőn dr. Zentai Róbert kísértük el minden élők utolsó útjára a Kozma utcai temetőben.

Izraelbel eltávozott az élők köréből Balázs László. Végső nyughelyére vasárnap este kísérték Bné Brák városában.

Rabbi és fia

Purimkor a harmadszori Megila olvasásnál ünnepeltük Glitzenstein Smuel rabbi születésnapját is. Mindhárom alkalommal a rabbi olvasta fel a Megillát. Az ünneplő rabbi és a fia, Meni énekelt és énekeltette meg az erre igen fogékony közönséget. A finom ételeket a rabbi és felesége, Soshanna rebecen készítették az ünnepségre.

Március 14-én a MAZSISZEM megemlékezést tartott a Dohány utcai zsinagóga előtti Herzl Tivadar téren, ahol az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban részt vett zsidó honvédekre emlékeztek meg lovas katonai tiszteletadással.

Gratuláltunk Müller Zsuzsának kisleánya, Müller Tamásnak és feleségének első unokájuk megszületésének alkalmából.

Streit Nátán Brisz

Reggeli imádkozás után zajlott Streit Gábor és felesége, Somkuti Vera fiúgyermekének, Streit Nátánnak a brisz milója. A mohél Joshua Adler, a TIKVA vezető rabbija volt. A kvater a gyermek nagybátyja, Streit Péter lett. A kisfiú az Ábrahám szövetségébe való felvétele után a Chájim Noszon nevet kapta. A Chájim nevet anyai nagyapja után választották.

Pénteken a kiddus keretében köszöntöttük Glitsenstein Menit 9. születésnapja alkalmából. Előző héten köszöntöttük öccsét, Dovit.

Szombaton volt Rosenfeld Dániel kántorjelölt testvérhúgának születésnapja.

A szédert Horovitz László és Rosenfeld Dániel kántorjelölt vezette le.

Májusban ünnepelte születésnapját Fecher László, akit a közösség nevében Streit Sándor elnök köszöntött.

Néhai Szabados Ferenc (Nehemia ben Joszéf)sírkőavatása május 18-án volt. A szertartás Schőner Alfréd főrabbi és Tóth Emil főkántor közreműködésével zajlott le.

Május 23-án péntek este köszöntöttük Strausz Évát születésnapja alkalmából.

Horovitz Ernőné sírkőavatása május 25-én a Gránátos utcai Ortodox Zsidó Temetőben volt.

Sírkő avatás Horovitz Ernőné

Júniusban templomkörzetünk adószedőjének, Lányiné, Haskó Györgyinek Erecben élő dédunokájának, Tomernek bár micvóját tartották Izraelben.

Június 21-énCsillagos házak” megemlékezés volta Nagyfuvaros utca 4-ben. Budapest polgármesterének 1944. június 16-án kelt rendelete értelmében a zsidónak nyilvánított budapestieknek június 21-i határidővel kijelölt kényszerlakhelyre, ún. csillagos házakba kellett költözniük. A kijelölt közel 2000 épület szétszórtan helyezkedett el, az akkori Budapest szinte minden részében. Fél éven keresztül, a budapesti gettó felállításáig, minden járókelő láthatta, hogy hol laknak, és személyesen kik az üldözött budapesti zsidók. Vöröskereszt és árvaház működött a házban, ahol elárvult és magukra maradt gyermekeket próbáltak menteni. A megemlékezés közben leleplezték az emléktábla-falragaszt.

Joshua Fusch rabbi helyettesítette Smuel Glitzenstein rabbit szabadsága alatt.

Augusztus 9-én Gervai László adta a Solajs Szöudajsz-ot abból az alkalomból, hogy betöltötte a 60-ik életévét.

Rajs HáSónó első napján az ünnepi imádkozás befejeztével zsinagógánk dísztermében nagyszabású ebédet tartottunk.

Rajs HáSónó 2. napján névadó ünnepséget tartottunk Streit Péter és Szórádi Judit kislányának, Lilinek. A kislány az Eszter Mirjam héber nevet kapta.

Október 20-án péntek este Rosenfeld Dániel édesanyját, Ildikó asszonyt köszöntöttük születésnapja alkalmából.

Gálfi György

November 3-án vasárnapra virradóan váratlanul eltávozott Gálfi György, közösségünk tagja, elöljárója, választott küldöttje. Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hiszen eltávozása előtt néhány órával még itt a zsinagógában volt, a délelőtti imádkozásnál felhívták a Tórához. Távozásával egy aktív tagunkat veszítettük el, aki buzgó részese volt közösségünknek, rendezvényeinknek elmaradhatatlan szereplője, előadója volt. Temetését november 5-én a Darvas István rabbi és Zucker Immánuel kántor vezették.

November 22-én szombaton délelőtt köszöntöttük Ezra Ben Zevulont születésnapja alkalmából. Kedden, a reggeli imádkozás után Czebe Iván születésnapja alkalmából megvendégelte a közösséget.

December 6-án szombat délelőtt Halpert Sándor és felesége adták a kiddust 40. házassági évfordulójuk alkalmából.

Következő pénteken, az esti imádkozás keretében emléktáblát és örökmécsest avattunk Horovitz Ernő és Horovitz Ernőné emlékére.

Hanukai ünnepség

Hanuka 5. napján, vasárnap délután Rosenfeld Dániel meggyújtotta a Hanuka-gyertyák lángjait és közösen elénekeltük Moáz Czur-t. Spánn Gábor humoros írásaiból olvasott fel. Az est folyamán Kovács Sándor tangóharmonika játékával szórakoztatta a jelenlévőket. A gyermek programokban arcfestés, hanukai kifestők, játékok, trendeli, csocsó és közös éneklés is volt. Minden jelenlévő gyermek ajándék-csomagot kapott.

2015

A Bo hetiszakasz háftáráját Streit Sándor elnök mondta, mert ez volt a Bár Micvó hetiszakasza. Ugyanezt a háftárát szokta mondani, mikor Magyarországon tartózkodik Mester Zsolt is, akinek közösségünk nevében születésnapja alkalmából gratuláltunk.

Vasárnap temettük Rónai Gábort, a mindenki által ismert és kedvelt „Gabi bácsi”-t.

A Surányi házaspárnak megszületett a 10. unokája, kiddusnál gratuláltunk a nagyszülőknek.

Február 3-án, kedden a délután imádkozást követően volt a Tu BiSvát ünnepség.

Néhai dr. Zentai Róbert felesége és családja emléktáblát állított a férjnek és apának.

Purim a díszteremben

Purimkor a Megillát, Eszter könyvét mindegyik alkalommal a rabbi olvasta fel. A Zájin Ádár vacsorán a születésnapját ünneplő rabbi énekelt Jakal Zoltán kántorral, és énekeltette meg az erre igen fogékony közönséget. A hangulatot tovább fokozta a Gerendás Péter – Zsoldos Gábor duó. A finom ételeket és salátákat a Carmel étterem biztosította.

Péntek este az imádkozáson részt vettek a Scheiber Sándor Iskola 13. évfolyam végzős diákjai, az osztályfőnök, Kiss Henriette vezetésével.

Március 13-án elhunyt Borsányi Schmidt Ferenc professzor. Temetése kedden volt, Schőner Alfréd főrabbi és Zucker Immánuel kántor temették. Borsányi professzor betegsége előtt gyakran látogatta zsinagógánkat, írásaival rendszeresen jelentkezett az Emberbarát-ban.

A szédert Horovitz László és Rosenfeld Dániel kántorjelölt vezette le.

Sávuot 1. napján Chajim Shaul Glitzenstein rabbi és felesége, Muski rebecen Smuel Glizenstein rabbival és feleségével, Sosi rebecennel közösen látták vendégül ebédre közösségünket. Sávuot ünnepének 2. napján, hétfőn eltávozott az élők sorából Bánki Péter. Levájé-je másnap, kedden volt, Smuel Glitzenstein rabbi vezette a temetési szertartást. A sive-t az eltávozott lakásán, a családdal együtt tartották a kile tagjai.

Június 8-án pénteken Jahrzeit-táblát avattunk néhai Hámori László emlékére. Mester Tamás iker fiai, Dávid és Dániel a hét végén ünnepelték 11. születésnapjukat. Gratuláltunk és jó egészséget, sok örömöt, boldogságot kívántunk nekik.

Gervai László június közepén befejezte a zsinagógánk dísztermében lévő kristály csillárok felújítását.

Micha Farnadi Jerusálmi Márk okleveles szajfer

Június 21-én Micha Farnadi Jerusálmi Márk okleveles szajfer (szofér), tóravizsgáló és grafikus egy betű- és szóhibás Tóra-tekercsen mutatta be a javítás lépéseit. A javítások végeztével az, immár ismét kóser Tóra-tekercset péntek este a Kabalat Shabat előtt ünnepélyes keretek között helyeztük el a Frigyszekrényben.

Július 3-án a holokauszt 71. évfordulójára emlékeztek az Emanuel fánál.

Pénteken Pöltz István emléktáblát és mécsest állított eltávozott felesége és sógornője Spitzer Júlianna és Spitzer Veronika, valamint ismerősei, néhai Rádai Tibor és felesége, Rádainé Friedmann Ibolya emlékére.

Szombaton a Solajs Szöudajsz keretében köszöntöttük Rosenfeld Dániel kántorjelölt 5 éves unokahúgát, Csicsit, születésnapja alkalmából.

Július 18-án péntek este Megyeri András Jonatán vezette le az imádkozást. Az esti kiddus keretében Tóra-magyarázatot tartott.

Július 25-én a Mazsihisz Rabbitestülete országos főrabbinak választotta meg dr. Frölich Róbertet, a Dohány utcai Zsinagóga főrabbiját. A Budapesti Rabbiság megválasztotta Deutsch Róbert főrabbit ismételten vezetőjének. Dr. Frölich Róbert töltötte be eddig a helyettesi posztot, de mivel ő lett az Országos Főrabbi, ezért a helyére Radnóti Zoltán rabbit választották meg.

Július 30-án, csütörtökön volt Goldberger Rachel Noémi és Grimberg Peter chászenéje Izraelben, Netanján.

Életének 59-ik évében, augusztus 5-én Deutsch Róbert főrabbi, a Bethlen téri zsinagóga rabbija, a Rabbitestület elnöke, a Rabbiság igazgatója szerda reggel eltávozott. Báruh dáján háemet.

Szabados Ferencné augusztus 17-én eltávozott. Temetése augusztus 23-án volt.

A Budapesti Rabbiság megválasztott új elnöke, az eddigi alelnök, Radnóti Zoltán lett.

Glitzenstein Smuel rabbinak és feleségének, Sosi asszonynak megszületett 6. gyermekük.

Péntek este köszöntöttük Goldberger Jenőt, mert megszületett 2. unokája.

Ros Hásáná 1. napján, szeptember 14-én, a délelőtti imádkozás után Glitzenstein Smuel rabbi és felesége Sosi rebecen ebéddel látták vendégül közösségünk tagjait. Davidovics László rabbi droset mondott, Streit Sándor visszaemlékezett zsinagógánk elmúlt esztendejére.

Szukkajsz ünnepére a tető „benádazása” és az oldalfalak függönnyel való körbevonása után Bognár Zsuzsa és Rosenfeld Ildikó, körzetünk tagjai, saját, és a Rosenfeld gyerekek által készített dekorációval díszítették fel a sátort.

Október 1-én szukkajsz második félünnepén az immár szokásos lecsó-party helyett halászlé-partyt tartottunk. Zilber József és felesége, Éva asszony készítették el az ízletes halászlét, melyet a szép számban megjelent vendégek a sátorban fogyasztottak el.

Október 30-án péntek este avattuk Gálfi György emléktábláját.

December 12-én, kiszlév hó 30-án elhunyt dr. Kovács Bertalanné dr. Liener Ibolya. Gyászol-ták férje, gyermekei, unokái, közeli és távoli rokonai, köztük a Goldberger család. Darvas István rabbi és Zucker Immánuel főkántor végezték a temetési szertartást. A siva idején az elhunyt lakásán körzetünk biztosította a minjánt.

December végén Solajs Szöudajsz keretében emlékeztünk meg arról, hogy Horovitz László 30 éve jár zsinagógánkba, hétköznapi Tóra-olvasóként.

Következő szombaton a Bethlen téri templomkörzet tagjai is résztvettek a Solajs Szöudajsz-on és az esti imán. Meglepetés volt számunkra, örültünk a vendégeknek

Vasárnap délelőtt kísértük minden élő utolsó útjára Gálfi Miklóst, aki februárban töltötte volna be a 100. életévét.

2016

Januári péntek este avattunk emléktáblát néhai Rosenfeld Imre, Rosenfeld Dániel kántorjelölt nagyapja emlékére. Január 24-én volt Tu BiSvát.

Februári szerda reggel Darvas István rabbi imádkozott templomunkban. Ezen a napon ünnepelte születésnapját, mely alkalomból köszöntöttük.

Március 17-én csütörtökre este tartottuk Zájin Ádár emlékére a halvacsorát. Chájim Saul Glitzenstein rabbi adott az alkalomhoz illő tanítást.

Zinner Iván

Zinner Iván eltávozott az élők sorából. Temetése szerdán volt a Kozma utcai temetőben.

Purimkor a rabbi olvasta fel a Megillát. A 35. születésnapját ünneplő rabbi és a fia, Meni énekelt, Garai Róbert színművész verssel és humoros történetekkel szórakoztatta a megjelenteket, majd Schwezoff Dávid énekelt és zongorázott.

Április 6-án szerda este a mincha – mááriv imádkozáson megtisztelte közösségünket Kerekes Béla főkántor.

Április 17-én a minche imádkozásra érkezők segítettek az utolsó betűk javításánál, majd utána énekléssel, tánccal ünnepelték a felújított Tóra használatba vételét.

Április 23-án szombaton megtartott második széder-estét Glitzenstein Smuelrabbi vezette, a körzet elöljárói is jelen voltak. A rabbi gyermekei, Meni és Dovi a Má Nistánó-t énekelték.

Május első napjaiban gratuláltunk Chájim Shaul Glitzenstein rabbinak és feleségének. Második gyermekük, kisfiú Erecben, Jeruzsálemben született.

Müller Tamás

Közösségünk tagja, örökös elöljárója, Müller Tamás elhunyt. Temetését május 12-én, csütörtökön Deutsch László főrabbi és Radnóti Zoltán rabbi vezették, a kántori teendőket Fekete László főkántor látta el.

Dr. Kovács Bertalan Jahrzeit-emléktáblákat készíttetett szülei, valamint a néhány hónapja eltávozott felesége szüleinek emlékére.

Június 7-én visszaérkezett Chajim Saul Glitzenstein rabbi és családja Izraelből, a fiúgyermekük brisz milójáról, ami Jeruzsálemben volt. Június 12-én vasárnap Smuel Glitzenstein rabbi és felesége Sosi rebecen sávuoti szokások részeként tejes-vacsorán látták vendégül körzetünk tagjait.

Július 15-én szombat délelőtt a Kanadában élő Patak Ági és családja adta a kiddust. Visszaemlékezett a nagymamájára Patak Sárira, aki a körzet adminisztrátora volt és az édesapjára. Zilber József elöljáró is emlékezett Patak Jánosra, aki osztálytársa, barátja volt.

Gervai László

Szeptember végén délután a 120 éves Hunyadi téri zsinagógát ünnepelték hitközségi vezetők, a zsidó közösség, valamint a városvezetők. A körzet elnöke, Gervai László köszöntőjével emlékezett a zsinagóga múltjáról, Fináli Gábor rabbi helyettes pedig a vallási életről beszélt, valamint az elődöket méltatta.

Szeptemberben kívánt mázál tovot közösségünk Szerb Gábornak és hitvesének chászenéjük alkalmával.

Szeptember 23-án péntek este Kővári Sándorné emlékére férje, fia és unokája jelenlétében Jahrzeit-táblát avattunk.

Október 3-án, Ros Hásáná 1. napján Glitzenstein Smuel rabbi és felesége Sosi rebecen ebéddel kedveskedtek közösségünk tagjainak.

December 7-én szombaton köszöntötte Streit Sándor elnök Darvas Györgyöt, valamint Ezra ben Zevulunt, abból az alkalomból, hogy 50 éve volt a bár micvójuk és ezt a hetiszakaszt mondták.

Következő szombat délután köszöntöttük Czebe Ivánt, aki 54 év késéssel ugyan, de megtartotta bár micvóját a Páva utcai közösségben. Glitsenstein rabbi és kilénk elnöke is gratulált ehhez a nem mindennapi teljesítményhez.

A december 25-i hanuka-ünnepségen a gyertyagyújtást Rosenfeld Dániel kántorjelölt végezte, az ünnepi beszédet Smuel Glitsenstein körzetünk rabbija mondta. A műsorban felléptek Garai Róbert színművész, Zucker Immánuel és Nógrádi Gergely kántorok.

Hanukai Ünnepség

2017

Január 7-én szombaton délelőtt Rosenfeld Dániel kántorjelölt volt a máftír, abból az alkalomból, hogy 20 éve volt a bár micvója és ez volt a háftárája.

Berkovics Sándorné Sári néni, Halpet Sándor édesanyja, 96-ik évében elindult minden élők utolsó útjára. Temetésén sok kárpátaljai vett részt. Glitzenstein Smuel rabbi temette.

Tévét hó 15-én minden előjel nélkül hirtelen elhunyt az életvidám, mindig humoros Győri Klein László.

Győri Klein László

Februárban Rosenfeld Dániel kántort köszöntötték kántori vizsgája alkalmából, aki a kántorok és a zenetanárok együttes véleménye alapján záróvizsgáján kiváló minősítést kapott.

Február 17-én pénteken tartottuk Dr. Antalné, Dr. Szántó Zsuzsanna emléktábla avatását, melyet édesanyja állíttatott emlékére.

Február 20-án reggel köszöntöttük Horovitz Lászlót 60. születésnapja alkalmából.

Márciusban Wirth Péter Kanadából adománnyal járult hozzá a Zájin Ádár halvacsora megrendezéséhez, amit édesanyja, Wirth Jánosné juttatott el hozzánk.

Március 11-én, a szombati Solajs Szöudajsz után volt a Megilla-olvasás, majd a Purim ünnepség Darvas István rabbi részvételével, melyet Smuel Glitsenstein és felesége, Sosi rebecen, valamint Chájim Saul Glitzenstein rabbi és felesége Muski rebecen támogatásával rendezett közösségünk.

Ádár hó 17-én (március 15-én) unikális elemekkel díszített katonai tiszteletadás, díszlövés és ágyúlövés mellett, felolvastak neveket a több, mint 20.000 zsidó származású 1848-as hősök névsorából, az’48-as hősök leszármazottjai felolvasták saját felmenőik neveit is.

Március 17-én péntek este avattuk fel dr. Kovács Bertalanné Ibike emléktábláját. Jelen volt az eltávozott férje, leánya és veje, aki a Káddis-imát mondta utána. Ugyanekkor avattuk fel a Kanadában élő Weisz (Víg) László szüleinek emlékére készített márvány emléktáblát.

Április 7-én pénteken emléktáblát avattunk a Braun- valamint a Marosi család eltávozottjai emlékére. Marosi György, valamint Braun Miksa és családja, külföldön élő leánya és veje is részt vettek az eseményen.

Szombaton köszöntöttük Glitzenstein Menit és Dovit, továbbá Garai Róbertet születésnapjukon.

A második széder-estét Chájim Saul Glitzenstein rabbi vezette, Rosenfeld Dániel kántor és Horovitz László előimádkozó segítségével. Pészách második napján köszöntöttük Zilber József elöljárót születésnapja alkalmából.

Chájim Shaul Glitzenstein rabbi szülei és testvérei megérkeztek Izraelből, illetve Lengyelor-szágból. Itt tartózkodásuk idején zsinagógánkba jöttek imádkozni.

Június 1-én, csütörtökön Sávuot 2. napján, a délelőtti imádkozást követően Smuel Glitzenstein rabbi és felesége, Shosi rebecen tejes-kiddust adnak. A kiddust Róth Alex támogatta.

Június 4-én vasárnap volt Müller Tamás sírkőavatása a Kozma utcai sírkertben.

Június 16- án pénteken este felavattuk Zinner Iván emléktábláját a zsinagógánkban.

Július 22-én Gervai László adta a Solajs Szöudajsz-ot abból az alkalomból, hogy 50 éve volt a bár micvója.

Július 27-én, Áv hó 4-én, körzetünk tagja, dr. Kovács Bertalan, hosszas betegség után eltávozott a földi életből. Temetése vasárnap délelőtt volt a Kozma utcai temetőben. Deutsch Péter rabbi és Zucker Immánuel főkántor végezték a temetési szertartást.

Szeptember 16-án a solajs szöudajsz keretében Streit Sándor elnök megemlékezett zsinagógánk alapításának 95. évfordulójáról.

Ros Hásáná 1. napján, szeptember 21-én a délelőtti imádkozás után Glitzenstein Smuel rabbi és kedves felesége Sosi rebecen ünnepi ebéddel látták vendégül közösségünk tagjait.

Glitzenstein Smuel rabbi és Streit Sándor elnök irányításával zavartalan volt az imádkozások folyamata. Rosenfeld Dániel látta el részben a kántori feladatokat. Darvas György fősamesz a rá jellemző megszokott „tapintattal” végezte tevékenységét

Novemberi szombat délelőtt a kiddust Roth György adta.

Hétfőn közösségünk sameszának, Darvas Györgynek és Mester Tamásnak is születésnapja volt.

Csütörtök este, a Tévét 10 böjt kimenetelét követően Roth Alex megvendégelte a kile tagjait.

Balla Zsolt, Lipcse város főrabbija személyes pénzadományt adott körzetünk részére.

A hanukai ünnepséget az OR-ZSE közösségével együtt tartottuk. Smuel Glitzenstein rabbi ünnepi beszéde után Darvas István főrabbi tanítást is adott a megjelenteknek. Glitzenstein rabbi dalokat énekelt gyerekeivel és a jelenlévők lelkes közreműködésével. A műsorban szerepelt Szentkirályi György gitárművész és Kelle Botond bűvész, valamint Zucker Immánuel gitárkísérettel dalokat adott elő nagy sikerrel.

2018

Január 11. Csütörtökön Roth Alex és testvére Roth György az esti imádkozás után vacsorát adott abból az alkalomból, hogy az édesapjuk után lejárt a Kaddis mondás ideje. Nagyon sokan vettek részt a vacsorán, még New Yorkból is jött két rabbi, akik erre az alkalomra érkeztek Budapestre. Péntek reggel Roth Alex tikunt adott, mert elutazott Magyarországról.

Földiák Tibor

Svát hó 6-án a Tóra elé járult Földiák Tibor samesz 70. születésnapja alkalmából. Az egész közösségünk köszöntötte őt.

Február 3-án Gervai László, a Hunyadi téri közösség elnöke adta a solajs szöudajsz-ot nyugdíjba vonulása, illetve a leánya felgyógyulása alkalmából.

Kedden este, a délutáni imádkozást követően Tu BiSvát-i szédert tartottunk. Az idei gyümölcstálak kínálatát Moti Peretz Izraelből származó gyümölcsökkel egészítette ki.

A Zájin Ádár vacsorát február 21-én tartottuk.

Február 28-án szerdán a minche és mááriv imádkozás után volt az első Megila-olvasás.

Március 20-án volt körzetünk tagja, Szántó Györgyné 94. születésnapja.

Menáchem Mendel Glitzenstein

Kedden Menáchem Mendel Glitzenstein (Meni) bár micvója volt zsinagógánkban. Ezen a napon ő volt reggel az előimádkozó. Az imádkozást kiddus követte, melyen a közösségünk tagjai és a vendégek üdvözölték az új minjantagot. Csütörtök reggel ünnepélyes keretek között hívták fel az ifjút első alkalommal a Tórához és gratuláltak neki. Az imádkozás végén Meni meghatottan köszönte meg a kilének azt, hogy itt nevelkedett fel és körzetünkben válhatott immár felnőtté.

Április 7-én szombaton megtartottuk a második széder-estét. Chaim Shaul Glitsenstein rabbi, Rosenfeld Dániel kántor és Horovitz László vezették az estet. Többen besegítettek a Hággádá olvasásában. A 11 éves Veres Ádám pontosan és hozzáértően válaszolt a szokásos kérdésekre.

Mester Ervin

Niszán hó 19-én 83. évében elhunyt Mester Ervin (Slajme ben Cvi Arje ha Levi). Április 8-án kísértük utolsó útjára. Évekig volt nagyra becsült elnöke az Amerikai úti Szeretetkórház zsinagógájának. Schőner Alfréd főrabbi és Fekete László főkántor búcsúzott tőle, majd Streit Sándor mondott megható beszédet. Körzetünk tagjai az elhunyt lakásán imádkoztak.

Emléktábla

Április 27-én Müller Tamás Mendel ben Noszon Note HáKohén emlékére a család, a felesége és két leánya emléktáblát állítottak. Pénteken emléktáblát avattunk néhai Győri Klein László emlékére.

Smuel Glitzenstein rabbi és felesége Sosi rebecen sávuoti szokások részeként tejes ételekkel látták vacsora-vendégül körzetünk tagjait.

Június 7-én csütörtök reggel az imádkozás befejeztével Fecher László és felesége igen bőséges tikunon látta vendégül közösségünket. Ennek az volt az apropója, hogy leánya férjhez ment. A chászenét Új-Zeland-on tartották, mivel ott éltek. Az ifjú pár Magyarországra látogatott a szüleihez és a kilénkkel megosztva örömüket ünnepelték meg az eseményt.

Chukát szombaton Kardos Róbert második unokája bár-micvóját tartottuk zsinagógánkban. Az avatási ünnepségen itt voltak a kanadai családtagok is. A testvérbátyja néhány évvel ezelőtt szintén a mi zsinagógánkban volt bár-micvó. Az esemény különleges abból a szempontból, hogy a nagyapának ugyanitt volt a bár-micvója.

Július 17-én hosszú betegség után elhuny Kelemen Lajosné, Panni, aki zsinagógánk rendszeres látogatója volt. Levájéja szerdán volt, melyen kilénk tagjai is részt vettek.

Július 27-én a kiddus keretében dr. Kurucz Ákos rabbijelölt adott tanítást.

Augusztus közepén megszületett Glitzenstein Smuel rabbi és Sosi asszony 7. gyermeke, egy kislány, aki a nagymamája után a Chaja Libe nevet kapta.

Glitzenstein család

Augusztus 27-én eltávozott Andrásyné, Katika, aki több mint 20 évig dolgozott zsinagógánk-ban. Mindenben segített annak érdekében, hogy zökkenőmentesen tudjuk lebonyolítani az imádságokat és a rendezvényeket. Búcsúztatóján közösségünk több tagja vett részt, kifejezve odaadó munkája elismerését, verset és beszédet mondott Garai Róbert előadóművész.

November elsején megszületett Streit Gábor és Somkúti Vera második fiúgyermeke.

Ugyanekkor volt Zilber József elöljáró és Révész Éva chászenéje Darvas István rabbi és Zucker Immánuel főkántor által vezetett szertartáson.

November 8-án volt Streit Gábor és Somkúti Vera második fiának brisz milója. A gyermek neve Jichák Noám. A szertartást Ádler rabbi végezte.

Novemberben 19-én elhunyt Surányi Andor elöljáró, aki a Talmud-Tóra Alapítvány kurátora is volt. Két lánya és egyik unokája is eljött Izraelből. A süvét a lakáson tartották, ahova a körzet tagjai eljártak imádkozni.

November végén vasárnap Halpert Sándor és testvére új sírkövet állítottak édesanyjuk számára. Az avatást Glitzenstein Smuel rabbi végezte. Körzetünk több tagja, családtagok, barátok és ismerősök részt vettek az eseményen. Másnap reggel Halpert Sándor úr tikunt adott az imádkozás után.

December 9-én, vasárnap délutáni imádkozás keretében ünnepélyesen meggyújtottuk az utolsó hanuka-gyertyákat.

Hanukai gyertyagyújtás

December 21-én pénteken Kelemen Panni emléktábláját testvére, Lengyel Ági jelenlétében avattuk.

2019

Január 31-én csütörtök reggeli imadkozás keretében Dovi Glitzenstein, rabbink bár micvó korú fia ünnepélyes keretek között tfilint vett magára.

Dovi Glitzenstein

Február végén pénteken Streit Péter és felesége Judit adták a kiddust, elsőszülött fiuk, Ruben 8. születésnapja alkalmából.

Hétfőn reggel felhívták a Tórához Horovitz Lászlót 62. születésnapja alkalmából. A reggeli imádkozás után az ünnepelt villásreggelivel látta vendégül a jelenlévőket.

Március 8-án Szántó Györgyné, Éva nénit köszöntöttük 95. születésnapja alkalmából.

Március 13-án volt a Zájin Ádár halvacsora. Purimkor a Megilla felolvasásokat Glitzenstein Smuel és Glitzenstein Hájim Shaul rabbik végezték. A Purim-partyn Beregi Péter és Heller Tamás színművészek egyedi produkcióval szerepeltek.

Purimi vacsora a díszterembem

Gratuláltunk Jakobisvili Áronnak (Ezra unokája) Bár-micvója alkalmából, melyet Barcelónában tartották meg, mivel az ottani labdarúgó csapat tagja és ezért ott is él.

Márciusában dr. Kurucz Ákosnak és feleségének, Nellinek megszületett második gyermekük. Zsinagógánkban történt az újszülött névadó ünnepsége áprilisban.

Szerda reggel köszöntöttük Garai Róbert színművészt születésnapja alkalmából.

Klein Miklósné, mindenki Zsuzsija türelemmel viselt betegség után itthagyta a földi létet. Vasárnap március 3-ik vasárnapján volt a temetése az Ortodox Temetőben.

Bauer József és Róth Ágnes az 50 évvel ez előtt a Nagyfuvarosban kötött házassági évfordulójukon gyermekeik és unokáik jelenlétében Smuel Glitzenstein rabbi közreműködésével ismételten a chupa alá álltak.

Bauer József és Róth Ágnes
Smulovits Róbert

Szombaton Smulovits Róbert adta a solajs szöudajsz-ot 70. születésnapja alkalmából. Jelen volt a testvére, István, illetve barátai és több templom körzet tagjai, továbbá a Szeretetkórház-i kile vezetői, az ortodoxia képviselői és Debrecenből Gábor Zoltán is.

Március 31-én vasárnap tartották az Óbudai Zsinagógában Glitzenstein Smuel rabbi és felesége Sosána, korban második fiának, Sálom Dovber bar micva ünnepségét. A Bár micvó ifjú hétfőn reggel a zsinagógánkban a Tórából felolvasta az aktuális hetiszakaszt, utána a jelenlévők köszöntötték őt, majd az imádkozás után a szülők fogadást adtak. Streit Sándor elnök köszöntötte az immáron felnőtté vált Dovit.

Mester Tamás

A BZSH április elején megtartott elnökválasztásának második fordulójában a közgyűlés Mester Tamást, a Nagyfuvaros utcai körzet küldöttét választotta meg a BZSH új elnökének. Dr.Kunos Pétert a következő öt évre újraválasztották a BZSH ügyvezető igazgatójának.

Mester Tamás édesapja emlékére új takarót készíttetet a tóraolvasó asztalra.

Mester Ervin emlékére

Vasárnap este nagy sikerű bemutatót tartott az Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában közösségünk tagja, Garai Róbert színművész-rendező.

Április 20-án a széder este házigazdája Chaim Shaul Glitzenstein rabbi volt.

Fecher László

Hétfőn köszöntöttük Fecher Lászlót, születésnapja alkalmából. Ebből az alkalomból Halpert Sándor meglepetés-villásreggelivel köszöntötte Lacit és vendégelte meg a jelenlévőket.

Május 23-án tartották zsinagógánkban Chaim Shaul Glitzenstein rabbi és dr. Kurucz Ákos 3. éves fiúgyermekeinek a hajvágási ünnepségét, melyet a Lag BáOmer ünnepségek keretében rendeztek.

Hajvágás

Csütörtökön Horovitz László a reggeli imádkozás után villásreggelit adott abból az alkalomból, hogy 25 éve szerezte meg judaisztikai tanár diplomáját az OR- ZSE-n.

Júniusban elhunyt Gervai László édesanyja. Levajéján közösségünk tagjai nagy létszámban voltak jelen. A gyászhéten a sáchrit-minche-mááriv imádkozásokat a süvet ülő lakásán végeztük, ahol minden alkalommal biztosítottuk a minjant.

Júliusban gratuláltunk Haim Shaul Glitzenstein rabbinak és feleségének Muski rebecennek kisfiuk születése alkalmából. A gyermek, Lévi születése és brisz milója alkalmából augusztusi szombat délelőtti kiddus keretében finom sólet ebéddel vendégelték meg a kile tagjait.

Augusztus 30-án péntek este rokonok és vendégek jelenlétében felavattuk néhai Hutterer László emléktábláját és örökmécsesét. A külföldön élő unokatestvére kiddust adott, amelyen fel is szólalt és beszélt az eltávozottról.

Szeptember 28-án Glitzenstein Chaim Shaul rabbi és Muski rebecen köszöntötte Rosh Hasono alkalmából közösségünk tagjait.

Halpert Sándor

Október 3-án csütörtökön köszöntöttük születésnapja alkalmából Halpert Sándort. Ebből az alkalomból barátja, Fecher László villásreggelivel lepte meg az ünnepeltet és a közösséget.

Október 4-én péntek este Smuel Glitzenstein rabbi ünnepélyes keretek közt adta át a rabbi széket Chaim Shaul Glitzenstein rabbinak. Megköszönte közösségünknek, hogy rabbiként több mint kilenc évet szolgálhatott zsinagógánkban, és a kile elfogadta őt és tanításait. Streit Sándor elnök megköszönte Smuel eddigi munkáját és sok sikert kívánt neki kilénk nevében új közössége vezetéséhez. Köszöntötte Chaim Sault, mint közösségünk új vallási vezetőjét. A váltás abból az okból történt, hogy Smuel Glitzenstein rabbi új helyen, a ZSILIP közösségben kezdte rabbinikus tevékenységét. Sok sikert kívántunk új közössége vezetéséhez.

Chaim Shaul Glitzenstein

Chaim Shaul Glitzenstein 1988.03.19-én született Jeruzsálemben. Tizenhatan vannak testvérek, sorrendben ő a harmadik. Iskoláit Izraelben, majd New Yorkban és Buenos Airesben végezte, végül 2012-ben New Yorkban kapott rabbi diplomát. Ugyanekkor házasodott, majd Ma’ale Efrayim településen tevékenykedetett. 2013. szeptemberétől egy évig a szegedi egyetemisták hétvégi rabbija volt. A Nagyfuvarosban 2014. szeptemberétől segítette Glitzenstein Smuel rabbi munkáját. Chaim Shaul Glitzenstein rabbi és felesége, Muski rebecen Sábát Súvó napján ebéddel vendégelte meg a kile tagjait.

Október 21-én a Tóra ünnepén a hagyományos vacsorára a három chosz’n, Chaim Shaul Glitzenstein, Streit Sándor és Darvas György hívta meg a közösségünket.

Decemberében megszületett Mester György első unokája, aki egyben Mester Tiborné első dédunokája. Pénteken Mester György és édesanyja, Ági asszony kiddust adtak az unoka, illetve a dédunoka megszületésének alkalmából.

Hanuka 1. napján a gyertya meggyújtása után Chaim Shaul Glitsenstein rabbi beszélt a Hanuka ünnep érdekességeiről és a csodákról. Garai Róbert és Kertész Péter színművészek előadását élvezhették a jelenlévők. Az ünnep többi napján is gyújtottunk hanukiát.