2020-as évek

2020

Az első SARS-CoV-2 vírus okozta eseteket 2019. decemberében fedezték fel a kínai Vuhan városban. Ekkor kezdődött a Covid19 elnevezésű betegséggel fertőző pandémia. A járványt 2020. március 11-én a WHO világjárvánnyá nyilvánította.

Január 31-én péntek este avattuk Pöltz István és Pöltz Istvánné emléktábláját.

Február 9-én Tu BiSvát alkalmából az áldásokat Chaim Shaul Glitzensteinrabbi mondta el, majd tartott drósét az ünnep jelentőségéről.

Február végén Chájim Shaul Glitzenstein rabbi a Magyarországra látogató szülei és testvérei tiszteletére szombat délelőtti imádkozás után sólet ebéddel vendégelte meg a közösségünk tagjait. Édesapja Méir Mendelson Mendl közismert rabbi Izraelben, ezen a hétvégén háromszor adott tanítást kilénk tagjainak.

A Zájin Ádár halvacsorát március 2-án, hétfőn a minche és mááriv imák után tartottuk meg.

Március 9-én, hétfőn a minche és a mááriv imádkozások közben tartottuk a Megila-olvasást és utána a Purim ünnepséget Chájim Saul Glitsenstein rabbi és felesége támogatásával.

Március 28-tól a koronavírus járvány miatt a magyar kormány veszélyhelyzetet hirdetett. Zsinagógánkban az imádkozások, tanítások és rendezvények szüneteltek a járványveszély miatt. Minden hétköznap Chajim Shaul Glizenstein rabbi délután 17,00-tól tanítást tartott, március 29-től 18,00-tól egy ingyen hívható telefonszámon.

Május utolsó hetében, hosszú betegség után eltávozott az élők sorából Klein Miklós, közösségünk oszlopos tagja és elöljárója. Levajéja még az eltávozás napján az ortodox temetőben megtörtént, melyen kilénk sok tagja vett részt.

Klein Miklós és családja

Június 5-től hosszú kihagyás után ismét naponta kétszeri imádkozásokat tartottunk zsinagógánkban az egészségügyi biztonsági szabályok betartásával. Schmelowszky Ágoston skype-on tartotta meg a Talmud Tóra oktatásokat. Hosszabb-rövidebb ideig a járványveszély miatt zsinagógai imádkozásaink, rendezvényeink szüneteltek.

Szeptember 30-án (Tishri 12) elhunyt Goldberger Ferenc Jenő (Jehide Srage Fave b. Avraham) zsinagógánk egykor aktív tagja. Temetése Glitzenstein Smuel rabbi és Zucker Immánuel kántor közreműködésével október 6-án volt.

Szukkot:

2021

január elején tartották Smuel Glitzenstein harmadik fiának Jankinak, a bár-micvóját. Janki itt nőtt föl a közösségünkben szemünk láttára, itt volt az ünnepélyes hajvágási ceremóniája is. Gratuláltunk a szülőknek, Smuelnek és Sosinak, valamint a bármicvó Jankinak is ehhez a szép és fontos eseményhez, melyet a jelenlegi vírusos időszakban is, a vallási előírásoknak megfelelően meg tudták tartani.

Mély megrendüléssel értesültük arról, hogy közösségünk tisztelt és megbecsült tagja, Mester Tiborné, Ági, január 11-én eltávozott. Levájéja csütörtökön volt, melyen családtagjai, barátai, tisztelői és közösségünk tagjai is jelen voltak. Schőner Alfréd és Darvas István főrabbik búcsúztatták, a kántori teendőket Zucker Immánuel főkántor látta el. Bár zsinagógánkban az imádkozások, tanítások és rendezvények a járványveszély miatt határozatlan ideig szüneteltek, de a kaddis mondáshoz a mindennapi kétszeri minjant igyekeztünk biztosítani.

Svat hó 12-én meglepetés ünneplést szervezett a micha-maariv imák után Glitzenstein Chájim Shaul, Glitzenstein Smuel továbbá Andrássy Béla és Garai Róbert szervezésében és Sabbathsong klezmer zenekar részvételével a közösség Streit Sándor rasekol 70. születésnapja alkalmából.

Ádár hó 12-én volt Glitzenstein Smuel rabbi 40. születésnapja.

Május 14-én újra indult a zsinagógai élet. Bár hivatalosan nem volt nyitva templomunk, de reggel-este minjanban imádkoztunk.

Sávuot első napján, május 17-én, hétfőn Chájim Shaul Glitzenstein rabbi és felesége a délelőtti imádkozást követően tejes kidduson látta vendégül a közösséget.

Május 24-én hétfőn köszöntöttük születésnapja alkalmából Mordechai (Moti) Peretzt. Ebből az alkalomból Tóra elé hívták.

Mordechai (Moti) Peretz

Augusztus 13- án péntek este Mester György alelnök születésnapja alkalmából kiddust adott.

Szombat délelőtt Andrássy Béla gondnok adta a kiddust, születésnapja alkalmából. Streit Sándor elnök köszöntötte és gratulált ebből az alkalomból, és mielőbbi gyógyulást kívánt.

Ros Hásáná 1. napján, szeptember 7-én, a délelőtti imádkozás után Chájim Shaul Glitzenstein rabbi és kedves felesége ebéddel látták vendégül közösségünk tagjait.

Ros HáSáná második napján köszöntöttük hetedik születésnapja alkalmából Streit Lilit. Szeptember 3-ik hetében elhunyt Szerb Gábor édesanyja, ezért vasárnap reggel a levájé előtt itt imádkozott zsinagógánkban. Az eltávozott temetésén közösségünk sok tagja is jelen volt.

Szeptember 19-én elhunyt Zoltai Gusztáv.  Másnap a BZSH és a Mazsihisz korábbi igazgatóját több százan kísérték utolsó útjára. A Kozma utcai temető ravatalozója előtt tartott szertartáson Baruch Oberlander rabbi felelevenítette az egykori igazgató a magyar zsidóságért tett felbecsülhetetlen érdemeit. A kántori teendőket Zucker Imánnuel látta el.

Október 4-én nagy öröm érte Halpert Sándort és családját. Megszületett harmadik unokájuk, akinek brisz milója családi körben zajlott Köves Slomo rabbi, mohel közreműködésével. Az újszülött a Becalel Itzhok nevet kapta.

November 14-én vasárnap, délelőtt avatta a család Goldberger Jenő síremlékét.

Botlató kövek

November 19-én a zsinagógánkkal szemben lévő egykori Kaufmann ház járdáján a család a MAZSIKE közreműködésével botlató köveket helyeztek el a Kaufmann család holokauszt áldozatai emlékére.

December 26-án zsinagógánkban volt rabbink, Chájim Shaul Gltzenstein és felesége újszülött fiának brisz milója. A mohél Köves Slomo volt, az apa sógora, Gurary Eliezer rabbi tartotta ölében a gyermeket, aki Krakkóból érkezett az eseményre.

Glitzenstein Chájim Shaul hanukai gyertyagyújtása

2022

Január 3-án alelnökünk, Mester György az eltávozott édesanyja emlékére készíttetett új mehice függönyt és arra egy bordűrt, amely tartalmazza a Jahrzeit dátumát, nevét, héber nevét, és a készíttetőkét is. Avatóbeszédet mondott Chájm Shaul Glitzenstein rabbi, Darvas István főrabbi és Streit Sándor elnök. A felavatás után kidduson látta vendégül a megjelent rokonokat, barátokat, ismerősöket és körzetünk tagjait. A kiddus keretében Streit Sándor elnök visszaemlékezett a régebbi időkre, mivel rokoni szálak fűzik az eltávozotthoz. Mester György alelnök meghatódva köszönte meg azt a támogatást, amit a körzet tagjaitól kapott abban a nehéz időszakban, hogy eleget tudjon tenni a Kaddis-mondás kötelezettségének.

Mester György készítette édesanyja emlékére a mehice függönyt

Február első hetében szombaton köszöntöttük körzetünk adminisztrátorát, Szegő Máriát születésnapja alkalmából.

Ugyanekkor ünnepelte születésnapját Mester Zsolt. Mivel Angliában tartózkodik, innen küldtük jókívánságainkat.

„Amikor Adar belép, sokasodnak az örömök” jelszóval szervezett női összejövetelt február 20-án zsinagógánkban Glitzenstein Muski rebecen.

Női összejövetel Muski rebecennel
Dr. Kurucz Ákos rabbi

Február 28-án a Rumbach utcai zsinagógában rabbivá avatták dr. Kurucz Ákost, aki nem mellesleg templomkörzetünk küldöttekként több ciklusban is tagja a BZSH elöljáróságának.

Purimkor a Megilát Eszter felolvasása után Streit Sándor elnök közösségünk nevében köszöntötte a jelenlévőket és a vendégeinket. Chájim Shaul Glitsenstein rabbi tanítást adott az ünnep jelentőségét hangsúlyozva. Az ételek elfogyasztása után játékos vetélkedő volt a jelenlévő hölgyvendégek részvételével, valamint sor került a slachmónesz-ek szétosztására, amit a rabbi gyermekei segítségével végzett.

Márciusban volt Szinetár Péter brisz milója, aki idősödő kora ellenére döntött úgy, hogy teljes értékű zsidóvá válik.

Vasárnap köszöntöttük Garai Róbertet születésnapja alkalmából. Az ünnepelt a reggeli imádkozás után tikunt adott.

Garai Róbert

Csütörtökön a reggeli imádkozás után bőséges tikunt adott Szinetár Péter, születésnapja alkalmából.

Chájim Shaul Glitzenstein rabbi születésnapján Streit Sándor elnök köszöntötte az ünnepeltet közösségünk nevében.

Balla Zsolt, Lipcse város főrabbija és s német hadsereg tábori rabbija meglátogatta körzetünket és együtt imádkozott kilénkkel. Gyermek korában ide járt Talmud-Tóra oktatásra és itt ismerte meg a zsidó vallás alapjait. Felhívták a Tórához, ahol Streit Sándor elnök köszöntötte.

A második szédert adó házigazdák Chaim Shaul Glitzenstein rabbi és Horovitz László előimádkozó voltak.

Áprilisában búcsúzott zsinágógánk régi oszlopos tagjától, Ezra Jakuvisvilitől, aki családjával Izraelbe költözött.

Május 14-én ünnepeltük Fecher László születésnapját. Közösségünk nevében Streit Sándor elnök köszöntötte fel az ünnepeltet

Május 22-én vasárnap tartották Glitzenstein Muski rebecen születésnapját. Az ünnepeltet lakásán látogatták meg körzetünk nőtagjait. Közös tanulással, majd barchesz-sütéssel folytatták a délelőtti találkozót. A finom ételekről, és a jó hangulatról Muski asszony gondoskodott. Az ünnepség végén Kovács Zsuzsa köszöntötte kilénk nevében az ünnepeltet és köszönte meg a szívélyes vendéglátást.

Muski rebecen születésnapja

Gratuláltunk Glitzenstein Smuel rabbinak és feleségének, Sosi rebecennek kisfiuk születése alkalmából. A mellékelt fotón az újszülött Avraham Chanoch Glitzenstein édesanyja kezében.

Glitzenstein Smuel családja

Savuot első napján, vasárnap, Chájim Shaul Glitzenstein rabbi és felesége Muski rebecen sávuoti szokások részeként tejes-kidduson látták vendégül körzetünk jelenlévő tagjait.

Június 8-án Zucker Immanuel főkántor imádkozott zsinagógánkban.

Július 9-én látogatott el zsinagógánkba Kátai Katalin hegedűművész bátyja, László és egy izraeli unokatestvére, Dália Wasserberg társaságában. Elmondták, hogy dédnagyapjuk, Taschlitzky Slomo volt a zsinagógánk kistemplomában látható omertábla, az előimádkozó pulpituselőtt lévő siviszi tábla, a 111-es zsoltár és a heti imaszakaszokat hirdető tábla alkotója. Minden művén szerepel a neve és az évszám: 5690 (1930).       

Július 12-re esett Glitzenstein Chaim Shaul rabbink Lévi fiának harmadik születésnapja. Ekkor került sor első hajvágására, melyet hagyomány szerint a betöltött harmadik életévben végeznek el. Itt volt a rabbi édesapja is, aki ismert rabbi Izraelben. Köves Slomo rabbi üdvözölte a jelenlévőket és gratulált a Glitzenstein családnak. Az ünnepséget Streit Sándor elnök nyitotta meg a Nagy Fuvaros utcai körzet nevében, és tolmácsolta a jókívánságait az egész családnak.

Vasárnap Támmuz hónap tizenhetedik napján megkezdődött a három gyászhét. A böjtöt az idén – a szombati böjttilalom miatt – egy nappal később, július 17-én, vasárnap tartottuk.

Július 26-án reggel velünk imádkozott Radnóti Zoltán főrabbi.

Darvas György fősamesz hónapok óta mozgásában korlátozott, nem tudja elhagyni lakhe- lyét. Mielőbbi felgyógyulását kívánjuk!

Andrássy Béla gondnok, az Emberbarát szerkesztője sajnos ismét kórházba került. Sikeres gyógykezelése után várjuk visszatérését.

Július 26–27-én Lefkovicsék gyászolnak címmel forgatták Breier Ádám első nagyjátékfilmjét a Nagyfuvaros utcai zsinagógában és környékén.

Jelenet a Lefkovicsék gyászolnak filmből
Kóser sóletfőző edényt

Chaim Saul Glitzenstein rabbi és kedves felesége, Muski rebecen ezen a héten szombat dél- előtti kiddus keretében sólettel várta a körzet tagjait. Ugyanis Savuot alkalmával egy külföldi vendéghölgy kóser sóletfőző edényt snoderolt közösségünk részére. A Sábát bejövetele előtt vettük használatba a készüléket. Kíváncsian várjuk, milyen ízű sóletet fogyaszthatunk a szombat délelőtti imák után, de erről majd a közösségünk elkövetkezendő száz évéről szóló könyvben számolhat be az utánunk következő generáció.