50-es évek

1950

1950-ben a Pesti Izraelita Hitközség “Budapesti Zsidó Hitközség” néven egyesült a Budai Izraelita Hitközséggel és az Óbudai Izraelita Hitközséggel, majd szoros állami felügyelet alá került. A Budapest területén működő zsinagógák tekintet nélkül azok ortodox, neológ vagy más irányzatára egyetlen hitközségbe kerültek. Központját a háború előtt a világ egyik legnagyobbjaként számon tartott egykori Pesti Izraelita Hitközség Síp utcai székházában rendezték be. A totális állami kontroll érdekében a kommunista hatalom ugyanekkor létrehozta a Magyar Izraeliták Országos Képviseletét (MIOK), mely a teljes magyarországi zsidó vallási élet kontrollálására létrehozott ernyőszervezet volt.

1951

1951. december 2-án temették dr. Vass Lipót főorvost, a Nagyfuvaros utcai templomkörzet elnökét, a budapesti izr. hitközség szertartási elöljáróját.

Dr. Vass Lipót síremléke

1953-1954

1953-ban Stöcklert, Domonkos Miksát és Benedek Lászlót (a Szabolcs utcai kórház főorvosa) megvádolták Raul Walenberg megölésével, de a koncepciós pert Sztálin halála után bekövetkezett változások miatt már nem tudták végig vinni.

Domonkos 1953. november 13-án szabadult, majd 1954. február 25-én – jórészt a kínzások következtében – hunyt el Budapesten. 

1955-1956

1955-ben, a “Hosszú nap” előestéjén a Nagyfuvaros utcai zsidó templomba beállított öt, tipikus egykori nyilas krakéler külsejű fiatalember. Cigarettával a szájukban elkezdtek hangos gúnyos megjegyzéseket tenni. Mezei Tamás boxbajnok leintette őket, majd amikor szemtelenül visszafelesettek, Adler Zsigmond tanitványa kettőt leütött közülük. Dr. Salgó László rabbi kénytelen volt a szentélyből lejönni, a rendet helyreállítani. De mire odaért, a két antiszemita provokátor már a földön feküdt, a három másik pedig tanácsosabbnak vélte elszelelni. Mezei Tommy 1956-ban disszidált, Kaliforniában és Texax államban sikeres ügető-hajtó, majd ismert ügető tréner lett.

1955- telén dr. Salgó László dr. Scheiber Lajosról, a Nagyfuvaros utcai templomkörzet mártírhalált szenvedett kitűnő rabbijáról emlékezett meg.

Az 1956-os események következtében sokan választották az emigráció rögös útjait, de a Chanukai ünnepségeket mégis megtartották, ezt bizonyítják Kerekes Béla főkántortól kölcsönzött alábbi fotók.

1957

A csoportkép jobb szélén Streit Tibor, középen a jobbra néző kislány Strausz Rozália
1957. TuBisvat  a Nagyfuvarosban (Jobbra lent Streit Judit)
Strausz Éva purimi szereplése

19581959

1958. június 30-án Tel Avivban tartott kántorestet a Stern-család. A legifjabb közülük a 22 éves Mose, aki az újonnan épült Hechál Slomo templom főkántora, az apa, Jiszráel Stern, a cionhegyi templom főkántora, továbbá József kántordalokon kívül, héber- és olasz mű- és népdalokkal gyönyörködtette a közönséget. A Stern kántor család karrierje a Garay téri templomból indult.

1959-ben Stern László körzeti kántort fökántororrá nevezték ki.

Chanuka ünnepségén Stern László főkántor gyertyagyújtása és Winkler Ignác üdvözlő beszéde után dr. Sálgó László főrabbi ismertette a Chanukka jelentőségét. Kővári Izsó körzeti elnök üdvözölte a megjelent Sós Endre PIH elnököt és dr. Péner Tibor főtitkárt.

Chanukka-szombatján ünnepelte 70. születésnapját Porjesz Mór, a Nagyfuvaros utcai körzet régi választmányi tagja.

Bármicva ünnepségeken Falus Andrást, Littner Györgyöt, Roth Pétert, Weisz Pétert és Jakab Gábort, a körzet elnökhelyettesének Jakab Sándor fiát, továbbá Galambos József elöljáró fiát, Jánost avatták bármicvavá.